Hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp & tổ chức

C.OPE2N (CMC Open Ecosystem for Enterprise) là một hạ tầng nền tảng mở do Tập đoàn Công nghệ CMC xây dựng và phát triển, bao gồm hạ tầng nền tảng Multi-Cloud và nền tảng ứng dụng cho phép chính phủ, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đồng thời cung cấp các dịch vụ công nghệ và phát triển các ứng dụng đa nền tảng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất Big Data, AI, IoT, Blockchain... Xem thêm thông tin về Năng lực của Tập đoàn Công nghệ CMC tại đây

Tổng quan nền tảng C.OPE2N

Ứng dụng thông minh

Ứng dụng thông minh

Ứng dụng thông minh cho doanh nghiệp, tổ chức từ CMC và các đối tác

AI as a Service

AI as a Service

Trí tuệ nhân tạo cung cấp dưới dạng dịch vụ như dự đoán số liệu trên cơ sở cá dữ liệu quá khứ, hỗ trợ ra quyết định thời gian thực, phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Nền tảng quản lý dữ liệu

Nền tảng quản lý dữ liệu

Nền tảng quản lý dữ liệu, gồm Data Lake (hồ sơ dữ liệu), Data Intergration (tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn), Annalytics as Service (dịch vụ phân tích dữ liệu), Realtime Data Streaming..

Enterprise-Ready Cloud - PaaS

Enterprise-Ready Cloud - PaaS

Nền tảng phát triển các ứng dụng hiệu năng cao trên internet, thiết bị di động, có khả năng kết nối internet vạn vật (IoT), giải pháp tích hợp, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI)… đồng thời đảm bảo tính an toàn bảo mật

CMC Cloud – IaaS

CMC Cloud – IaaS

Đám mây CMC cung cấp hạ tầng như dịch vụ (IasS) cho các tầng phía trên, đảm bảo kết nối, lưu trữ & bảo mật

Tổng quan nền tảng C.OPE2N

Nền tảng chia sẻ để thành công

Đối tác mạng và hạ tầng

Đối tác mạng và hạ tầng

Đối tác công nghệ

Đối tác công nghệ

Đối tác cung cấp ứng dụng, nội dung

Đối tác cung cấp ứng dụng, nội dung

Nền tảng công nghệ

Nền tảng công nghệ

Nền tảng quản lý dữ liệu

Nền tảng quản lý dữ liệu

Dịch vụ AI & Cognitive

Dịch vụ AI & Cognitive

Ứng dụng doanh nghiệp thông minh

Ứng dụng doanh nghiệp thông minh

Trải nghiệm hành trình doanh nghiệp

C.OPE2N Tăng tốc chuyển đổi số

Một nền tảng duy nhất cho phép chính phủ, các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đồng thời cung cấp các dịch vụ công nghệ và phát triển các ứng dụng đa nền tảng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất như Big Data, AI, IoT, BlockChain…

C.OPE2N Nền tảng thúc đẩy kỷ nguyên số