CMC e-Contract
e-Contract là Giải pháp Hợp đồng điện tử tiên phong do CMC TS nghiên cứu và phát triển giúp giải quyết bài toán số hoá quy trình ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân. Giải pháp Hợp đồng điện tử CMC e-Contract thay đổi phương thức giao kết hợp đồng truyền thống bằng phương thức điện tử, xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, doanh nghiệp số.
Tại sao nên dùng CMC e-Contract
Giao kết thông minh
Giao kết thông minh
- Số hóa quy trình ký kết.
- Tự động thông báo thứ tự ký.
- Chỉ cần tài khoản cho người tạo nội dung ký. Người tham gia ký không cần tài khoản.
- Ký đồng thời nhiều hợp đồng cùng một lúc, không giới hạn số lượng.
An ninh và toàn vẹn dữ liệu
An ninh và toàn vẹn dữ liệu
- Đáp ứng đầy đủ tính pháp lý về xác thực điện tử.
- Giải pháp bảo mật chống tấn công từ bên ngoài 24/7.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
Mọi lúc , mọi nơi, mọi chữ ký
Mọi lúc , mọi nơi, mọi chữ ký
- Cần là ký.
- Ký trên máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại di động...
- Ký bằng chữ ký điện tử: Chữ ký số, ký ảnh...
Tính năng
Quản lý hợp đồng
Quản lý hợp đồng
- Upload file hợp đồng.
- Xác định luồng và thứ tự người xem xét ký.
- Xác định vị trí ký.
- Gửi hợp đồng.
- Hệ thống tạo luồng ký tự.
Kiểm tra và duyệt nội dung
Kiểm tra và duyệt nội dung
- Nhận email thông báo tự động.
- Duyệt trước nội dung hợp đồng.
Ký cuối
Ký cuối
- Nhận email thông báo tự động.
- Thực hiện ký số (chữ ký số, ký hình vẽ...) mà không cần tài khoản vào hệ thống.
Email thông báo
Email thông báo
- Hệ thống gửi thông báo hoàn tất ký hợp đồng đến các bên.
- Hợp đồng được lưu trữ và mã hoá.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N