CMC GOODS TRUST
CMC GOODS TRUST là giải pháp truy xuất nguồn gốc hàng hóa dựa trên công nghệ lưu trữ Blockchain. Giải pháp này giúp cho nhà sản xuất kiểm soát và minh bạch quy trình sản xuất hàng hóa. Đồng thời là công cụ giúp cho khách hàng kiểm tra thông tin về hàng hóa, nâng cao niềm tin cho khách hàng.
Tại sao nên dùng CMC GOODS TRUST
Quy trình rõ ràng, chi tiết
Quy trình rõ ràng, chi tiết
Thông tin sản phẩm được công khai chi tiết từ tên sản phẩm, nhà sản xuất đến thời gian đóng gói. Toàn bộ quá trình sản xuất đều được thể hiện chi tiết qua ảnh hoặc mô tả.
Minh bạch, Tin cậy
Minh bạch, Tin cậy
Các thông tin được lưu trữ và công khai dựa trên công nghệ Blockchain. Dữ liệu sản xuất được đảm bảo tính toàn vẹn.
Đảm bảo chất lượng, chống hàng giả
Đảm bảo chất lượng, chống hàng giả
Quá trình sản xuất sẽ được gắn niêm phong đảm bảo thông tin sản phẩm sau khi đưa lên ứng dụng sẽ không thể thay đổi hoặc giả mạo.
Dễ dàng sử dụng và tìm kiếm
Dễ dàng sử dụng và tìm kiếm
Tối ưu thao tác cho người sản xuất giúp người sản xuất dễ dàng sử dụng đưa sản phẩm lên ứng dụng.
Linh hoạt trong xây dựng quy trình chuỗi
Linh hoạt trong xây dựng quy trình chuỗi
Quy trình được thiết kế linh động phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau, dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp.
Tính năng
Tạo lịch sử sản phẩm
Tạo lịch sử sản phẩm
Tạo mới sản phẩm trong danh mục, quản lý chuỗi hình thành nên sản phẩm.
Cập nhật sản phẩm
Cập nhật sản phẩm
Trạng thái của từng giai đoạn trong chuỗi quán trình hình thành nên sản phẩm được giám sát và cập nhật theo thời gian.
Tạo mã đóng gói sản phẩm
Tạo mã đóng gói sản phẩm
Liên kết mã đóng gói sản phẩm với sổ cái.
Truy vấn sản phẩm qua mã QR
Truy vấn sản phẩm qua mã QR
Truy vấn chuỗi quá trình hình thành sản phẩm qua mã QR.
Truy vấn sản phẩm qua mã sản phẩm
Truy vấn sản phẩm qua mã sản phẩm
Truy vấn chuỗi quá trình hình thành sản phẩm qua mã sản phẩm.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N