CIST Scocial Listening
Social Listiening là giải pháp lắng nghe, thu thập và phân tích hàng tỷ cuộc trò chuyện diễn ra trên mạng xã hội, nền tảng phương tiện truyền thông, web, forum mỗi ngày. Thông qua giải pháp CIST Scocial Listening, doanh nghiệp và tổ chức thấu hiểu về khách hàng, về hành vi và tương tác của khách hàng về thương hiệu của doanh nghiệp và cả của đối thủ, từ đó đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời.
Tại sao nên dùng CIST Scocial Listening
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
Phân tích hàng tỷ dữ liệu trên không gian số giúp tổ chức và doanh nghiệp hiểu được sở thích, hành vi, mối quan tâm của khách hàng trên không gian số để đưa ra các chiến lược, thông điệp và trải nghiệm mới đến cho khách hàng.
Bảo vệ sức khỏe thương hiệu của tổ chức và doanh nghiệp
Bảo vệ sức khỏe thương hiệu của tổ chức và doanh nghiệp
Cung cấp các công cụ phẩn tích để giám sát, đo lường sức khỏe thương hiệu theo thời gian thực một cách nhanh chóng và chính xác trước những thông tin tiêu cực đang được thảo luận trên mạng xã hội.
Tìm kiếm khách hàng mới
Tìm kiếm khách hàng mới
Việc thấu hiểu hành vi khách hàng, kết hợp với sự lắng nghe các cuộc thảo luận của người dùng trên mạng xã hội, giúp tổ chức và doanh nghiệp tìm và tiếp cận một tập khách hàng có nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ phù hợp.
Nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội
Nắm bắt các xu hướng trên mạng xã hội
Dựa trên dữ liệu mạng xã hội lớn, phân tích các xu hướng hay chủ đề được quan tâm theo thời gian thực. Nhằm đáp ứng nhu cầu đưa ra các đánh giá phụ vụ cho các chiến lược marketing hay chiến lược về content.
Tính năng
Khả năng tìm kiếm nhanh
Khả năng tìm kiếm nhanh
Công cụ tìm kiếm nhanh dựa vào việc tìm kiếm tương đồng khác với tìm kiếm chính xác, khả năng tìm kiếm toàn văn bản và phát hiện cấu trúc của dữ liệu, đánh index của dữ liệu với số lượng lớn. Xây dựng thuật toán tìm cụm từ xu hướng không đơn thuần là tách từ..
Phân tích tổng quan về mạng xã hội
Phân tích tổng quan về mạng xã hội
Tóm tắt mạng xã hội đưa ra bức tranh tổng quan mạng xã hội, các trích rút tổng quan theo từng ngành, từng lĩnh vực và theo địa phương.
Quản lý truyền thông và chăm sóc thương hiệu
Quản lý truyền thông và chăm sóc thương hiệu
Định vị đo lường thương hiệu, đưa ra các báo cáo tổng quan về truyền thông của ngành và gợi ý các chiến lược truyền thông thương hiệu. Kết hợp các chức năng cảnh báo khủng hoảng.
Gơi ý các chiến dịch truyền thông
Gơi ý các chiến dịch truyền thông
Phân tích truyền thông ngành và gợi ý các chiến dịch truyền thông.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tìm kiếm khách hàng trên diện rộng, phân tích hành vi người dùng trên mạng xã hội biết được sự quan tâm của người dùng để chấm điểm khách hàng tiềm năng.
Mô hình phát hiện nguồn gốc thông tin
Mô hình phát hiện nguồn gốc thông tin
Truy xuất nguồn gốc phát tán bằng độ tương đồng thông tin sử dụng học máy và suy diễn đồ thị sẽ mang lại lợi ích cho việc kiểm soát nguồn gốc thông tin.
Nghiên cứu xu hướng quan tâm
Nghiên cứu xu hướng quan tâm
Phân tích các nội dung trên mạng xã hội quan tâm thông qua các dấu vết số của người dùng. Đưa ra các mô hình đoán định về chủ đề được quan tâm, xây dựng biểu đồ biến động của các xu hướng theo thời gian.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N