CMC Anomaly Detection
Giải pháp phát hiện bất thường là quá trình theo dõi, phân tích và đưa ra cảnh báo những sự cố bất thường trong một tập dữ liệu nhất định theo thời gian thực.
Tại sao nên dùng CMC Anomaly Detection
Khả năng thích ứng nhanh với dữ liệu
Khả năng thích ứng nhanh với dữ liệu
Tự động học hỏi, xác định các mẫu bất thường trong dữ liệu dựa vào các dữ liệu trong lịch sử của hệ thống, giúp tự động phát hiện bất thường mà không cần định nghĩa trước các quy tắc.
Tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm thời gian
Người quản trị hệ thống chỉ cần kiểm tra hệ thống khi có cảnh báo bất thường xảy ra, không cần phải liên tục theo dõi hoạt động của hệ thống.
Tăng hiệu quả trong phát hiện bất thường
Tăng hiệu quả trong phát hiện bất thường
Thay thế con người trong theo dõi hệ thống 24/7, theo thời gian thực, đảm bảo không bỏ sót & kịp thời khi có bất thường xảy ra.
Tính năng
Theo dõi & phát hiện bất thường trên sensor
Theo dõi & phát hiện bất thường trên sensor
Theo dõi chỉ số của 1 sensor, phát hiện các giá trị bất thường của sensor dựa trên dữ liệu lịch sử của sensor. Liên tục đánh giá và cập nhật hành vi của sensor, cải thiện hiệu quả phát hiện bất thường.
Quản lý hệ thống sensor
Quản lý hệ thống sensor
Theo dõi toàn bộ hệ thống sensor, phát hiện các sensor đang có giá trị bất thường & cảnh báo các sensor chuẩn bị xảy ra bất thường.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N