CMC Data Lake
CMC Data Lake là một giải pháp hạ tầng dữ liệu. Cho phép tích hợp và xử lý nhiều nguồn dữ liệu, nhiều định dạng dữ liệu khác nhau từ dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc, không cấu trúc đến dữ liệu ở dạng cấu trúc gốc. Đồng thời, cho phép xử lý và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.
Tại sao nên dùng Data Lake
- Hệ thống hóa toàn bộ quy trình xử lý, khai thác và phân tích dữ liệu.
- Cung cấp khả năng mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí.
- Cung cấp khả năng không giới hạn về định dạng và lưu trữ dữ liệu.
Tối ưu nguồn lực
Tối ưu nguồn lực
- Giảm chi phí sở hữu, lưu trữ dữ liệu lâu dài.
- Cho phép lưu trữ hợp lý về chi phí.
- Thích nghi nhanh với việc thay đổi.
- Tập trung được toàn bộ các nguồn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
Phân tích dữ liệu theo thời gian thực
Phân tích dữ liệu theo thời gian thực
- Các hệ thống Dashboard Visualization rõ ràng linh hoạt, giao diện dễ hiểu dễ sử dụng với những thống kê theo thời gian thực.
Hỗ trợ SQL và các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ SQL và các ngôn ngữ khác
- Chạy các truy vấn nhanh, phức tạp bằng cách sử dụng các biểu thức SQL trên exabyte dữ liệu.
Tích hợp sẵn các thuật toán & AI ứng dụng
Tích hợp sẵn các thuật toán & AI ứng dụng
- Các giải thuật AI phân tích dữ liệu với độ chính xác cao và tinh chỉnh theo từng bài toán với dữ liệu đa dạng về ảnh, text, audio và video.
EKG ( Enterprise Knowledge Graph)
EKG ( Enterprise Knowledge Graph)
- Xây dựng dữ liệu đồ thị tri thức doanh nghiệp và chuyển đổi dữ liệu phức tạp, tốc độ, bảo mật và quản trị linh hoạt.
Tính năng
Truy vấn nhanh
Truy vấn nhanh
Truy vấn nhanh dữ liệu lớn sử dụng nền tảng đánh chỉ mục ngược và các thuật toán phân cụm dữ liệu LSH ( Locality Sensitive Hashing) tiết kiệm thời gian truy vấn.
Thu thập dữ liệu tự động
Thu thập dữ liệu tự động
Tự động thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu ở mọi kích cỡ và thực hiện các loại xử lý và phân tích trên các nền tảng.
Dữ liệu cho các công cụ BI
Dữ liệu cho các công cụ BI
Dễ dàng kết nối dữ liệu với các công cụ BI và khoa học dữ liệu.
Xử lý dữ liệu
Xử lý dữ liệu
Xử lý dữ liệu tùy yêu cầu sử dụng dịch vụ Hadoop và Spark. Phân tích sử dụng học máy dễ dàng khai triển và tích hợp mô hình Machine Learning.

Usecases

Ứng dụng CMC Data Lake trong phát triển hạ tầng dữ liệu mở cho thành phố thông minh

Hạ tầng dữ liệu là chìa khóa để quản lý và vận hành mô hình thành phố thông minh. Việc tập trung dữ liệu từ tất cả các nguồn, xử lý và phân tích dựa trên các thuật toán Machine Learning và AI, giúp cho việc quản lý và kiểm soát thành phố được hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp lãnh đạo và người quản trị có thể đưa ra quyết định xử lý nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực phù hợp theo từng trường hợp thực tế diễn ra.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N