CMC Datawarehouse
Nền tảng hỗ trợ việc quản lý toàn bộ quá trình từ thu thập, lưu trữ, khai thác và phân tích dữ liệu lớn, CMC Datawarehouse được phát triển dựa trên nền tảng mã nguồn mở linh hoạt trong việc tuỳ biến theo nhu cầu.
Tại sao nên dùng CMC Datawarehouse
Đa dạng các nguồn dữ liệu đầu vào
CMC Datawarehouse hỗ trợ đa dạng các đầu vào dữ liệu như google storage, database, csv, json file. Việc này giúp khách hàng dễ dàng tập hợp các nguồn dữ liệu về một kho chung.
Lưu trữ dữ liệu lớn phân tán
Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các node, hỗ trợ việc đồng bộ và sao lưu chéo tăng cường khả năng chịu lỗi. Kiến trúc cho phép mở rộng lưu trữ theo chiều ngang đáp ứng nhu cầu mở rộng với lượng dữ liệu phát sinh lớn.
Dễ dàng khai thác và truy vấn dữ liệu
CMC Datawarehouse cung cấp giao diện web portal cho phép thực hiện truy vấn đến các database của khách hàng. Giao diện thân thiện, hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu truy vấn dữ liệu. .
Khả năng chịu lỗi và phục hồi
CMC Datawarehouse có khả năng quản lý toàn bộ quá trình thu thập và chuyển hoá dữ liệu, việc này giúp việc phục hồi dữ liệu dễ dàng và thuận tiện.
Tích hợp phân tích dữ liệu nâng cao
CMC Datawarehouse cho phép chạy các ứng dụng phân tích dữ liệu nâng cao dựa trên công nghệ ML của Spark.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N