CMC Storage S3
Với CMC Storage S3 khách hàng có thể lưu trữ theo đối tượng được xây dựng và truy xuất với khối lượng lớn và ở bất kỳ đâu.
Tại sao nên dùng CMC Storage S3
99% Uptime SLA
99% Uptime SLA
Thời gian Uptime lên đến 99,99% đảm bảo dữ liệu luôn được truy xuất mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.
DC chuẩn Quốc tế
DC chuẩn Quốc tế
Hệ thống lưu trữ trên DC chuẩn Quốc tế Tier3 với chứng chỉ bảo mật PCI DSS cùng với các kết nối tốc độ cao lên tới 40G đảm bảo mọi kết nối truy xuất dữ liệu nhanh chóng, an toàn và bảo mật.
Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm chi phí
Khách hàng không cần tốn công sức và các chi phí cho việc triển khai và vận hành một hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn. Toàn bộ các phần triển khai và vận hành thực hiện bởi CMC Cloud.
Bảo mật tuyệt đối
Bảo mật tuyệt đối
FISMA giúp đáp ứng yêu cầu tuân thủ chính sách bảo mật cho hầu hết các cơ quan quản lý trên toàn cầu.
Tính năng
Quản trị đơn giản
Quản trị đơn giản
Cung cấp giao diện quản trị đơn giản, trực quan qua web. Có thể quản lý, giám sát và phân quyền truy cập vào các tài nguyên (bucket, object).
Tốc độ cao
Tốc độ cao
CMC Object Storage được lưu trữ trên hệ thống máy chủ đặt tại các Datacenter (DC) tiêu chuẩn của CMC, kết nối mạng nhanh và ổn định, cùng với việc tối ưu hệ thống đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu cao.
Tính sẵn sàng, an toàn dữ liệu
Tính sẵn sàng, an toàn dữ liệu
Dữ liệu được lưu trữ phân tán và đồng bộ realtime trên nhiều ổ đĩa, nhiều máy chủ, nhiều rack, nhiều DC, đảm bảo tính sẵn sàng (uptime SLA) và toàn vẹn dữ liệu.
Dung lượng lớn
Dung lượng lớn
Dữ liệu được lưu trữ trên Cloud Computing nên dung lượng có thể rất lớn và mở rộng nhanh chóng, không giới hạn tuỳ theo nhu cầu của khách hàng.
Tính năng phong phú
Tính năng phong phú
Rất nhiều tính năng phong phú mà ở các hệ thống lưu trữ cũ không có: kết nối API, versioning (lưu các bản chỉnh sửa), lifecycle (quản lý vòng đời của dữ liệu),…
Truy vấn dữ liệu
Truy vấn dữ liệu
Dữ liệu trên CMC Object Storage được lưu trữ dưới dạng bucket và object, có thể truy xuất tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất cứ nơi đâu thông qua web, đồng thời CMC Object Storage cung cấp một giao diện kết nối REST API tiêu chuẩn, đơn giản để dễ dàng tích hợp với bất kỳ ứng dụng hay công cụ phát triển Internet nào.

Use Cases

Lưu trữ dữ liệu

S3 là dịch vụ cho phép khách hàng lưu trữ và truy cập dữ liệu doanh nghiệp với khối lượng lớn, tốc độ cao và hoàn toàn bảo mật.

Sao lưu và phục hồi

S3 là nơi khách hàng có thể lưu trữ những bản sao lưu hệ thống với dung lượng lớn và khi gặp sự cố khách hàng có thể restore lại với tốc độ nhanh chóng.

Tích hợp lưu trữ vào ứng dụng

Dữ liệu trên CMC Object Storage được lưu trữ dưới dạng bucket và object, có thể truy xuất tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất cứ nơi đâu thông qua web, đồng thời CMC Object Storage cung cấp một giao diện kết nối REST API tiêu chuẩn, đơn giản để dễ dàng tích hợp với bất kỳ ứng dụng hay công cụ phát triển Internet nào.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N