Backup as a Service
Với mức độ bảo vệ cao nhất cùng việc sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới, BaaS cho phép đưa toàn bộ hệ thống trở lại trạng thái trước khi gặp sự cố, dữ liệu sẽ được bảo vệ an toàn và khôi phục nhanh chóng khi sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian ngưng trệ, đảm bảo hệ thống sẽ luôn hoạt động liên tục.
Tại sao nên dùng Backup as a Service
Mô hình hệ thống rộng lớn
Mô hình hệ thống rộng lớn
BaaS (Backup as a Service) là dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây, sử dụng các công nghệ hiện đại và phát triển dựa vào mạng Internet.
Sao lưu và khôi phục đa dạng
Sao lưu và khôi phục đa dạng
Sao lưu và khôi phục nhanh chóng - toàn vẹn từ tập tin đến toàn bộ hệ thống máy chủ.
Ứng dụng thực tiễn
Ứng dụng thực tiễn
Tương thích đa dạng với nhiều hệ điều hành và nền tảng ảo hóa.
Mã hóa an toàn và tiết kiệm chi phí lưu trữ
Mã hóa an toàn và tiết kiệm chi phí lưu trữ
Nén dữ liệu lên đến 60% và mã hóa theo tiêu chuẩn AES - 256 bit.
Mô hình quản lý tập trung
Mô hình quản lý tập trung
Giám sát các tác vụ sao lưu và khôi phục nhanh chóng bằng giao diện quản lý trực quan.
Sao lưu phân tán
Sao lưu phân tán
Dữ liệu được bảo vệ tuyệt đối tại ổ cứng cục bộ trên máy tính, máy chủ lưu trữ của doanh nghiệp và 3 bản trên hạ tầng đám mây.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N