VOICE 710
Dịch vụ thoại cố định chạy trên nền IP, do CMC Telecom cung cấp. CMC Telecom cung cấp dịch vụ thoại cố định hoạt động trên nền công nghệ IP với đầu số 710 xxxxx cho phép doanh nghiệp sử dụng một đầu số duy nhất nhưng đáp ứng cho nhiều cuộc gọi đồng thời.
Tại sao nên dùng VOICE 710
Chất lượng thoại tốt, hỗ trợ nhiều cuộc gọi đồng thời
Chất lượng thoại tốt, hỗ trợ nhiều cuộc gọi đồng thời
- Sử dụng đi cùng hạ tầng internet, tiết kiệm chi phí hạ tầng, chất lượng đường truyền ổn định.
- Có thể sử dụng nhiều cuộc gọi đồng thời trên cùng 1 đầu số cố định.
Tiết kiệm giá cước, kho số dồi dào
Tiết kiệm giá cước, kho số dồi dào
Triển khai nhanh chóng đơn giản, chuyển vị trí đơn giản
Triển khai nhanh chóng đơn giản, chuyển vị trí đơn giản

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N