CMC Open Cognitive Platform
Nền tảng hỗ trợ việc quản lý tài nguyên, vận hành và triển khai tự động các ứng dụng của hệ thống. CMC Open Cognitive Platform mang đến giải pháp tích hợp hướng đến mô hình quản lý tập trung đồng bộ từ quá trình nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng giúp tiết kiệm chi phí triển khai cho doanh nghiệp.
Tại sao nên dùng CMC Open Cognitive Platform
Nền tảng mở hoàn toàn khác biệt
CMC Open Cognitive Platform tiếp cận theo hướng mở hơn các platform AI thông thường. Các Platform hiện có trên thị trường tập trung vào việc nghiên cứu phát triển một vài ứng dụng và kinh doanh trên service việc này bản chất là một nền tảng đóng nội bộ và chủ yếu phục vụ cho mục đích kinh doanh. Open Cognitive Platform tập chung vào cung cấp môi trường hỗ trợ tối đa cho việc nghiên cứu phát triển và phát hành ứng dụng. Các đơn vị phát triển có thể dễ dàng tiếp cận hạ tầng chất lượng cao chi phí phù hợp để nghiên cứu và triển khai thương mại hoá các sản phẩm của mình trực tiếp trên Open Cognitive Platform.
Nền tảng với quy trình thống nhất
CMC Open Cognitive Platform hướng đến một nền tảng thống nhất hỗ trợ đầy đủ và đồng bộ cho việc triển khai ứng dụng:
- Quản lý mã nguồn sản phẩm, đóng gói ứng dụng (container).
- Quản lý các phiên bản đóng gói của sản phẩm.
- Quản lý tài nguyên cho ứng dụng và môi trường ứng dụng.
- Quản lý tự động hoá quá trình triển khai ứng dụng.
- Quản lý việc phát hành, chia sẻ, kinh doanh và thu hồi ứng dụng.
Có thể nói CMC Open Cognitive Platform hỗ trợ đầy đủ cho các giai đoạn "nghiên cứu", "phát triển", "thử nghiệm", "triển khai" sản phẩm.
Thúc đẩy phát triển, chia sẻ và kinh doanh ứng dụng
CMC Open Cognitive Platform xây dựng kho ứng dụng tạo ra sự kết nối giữa các đơn vị phát triển với khách hàng tiềm năng. Cụ thể kho ứng dụng của CMC Open Cognitive Platform có:
- Các ứng dụng từ hãng là đối tác lớn của CMC như (Intel,Nvidia,...).
- Các ứng dụng được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư CMC (cụ thể là các nguồn từ các + kho ứng dụng riêng biệt).
Các ứng dụng từ các đơn vị phát triển ứng dụng khác trong nước và quốc tế.
Tối ưu chi phí cho doanh nghiệp
CMC Open Cognitive Platform tập trung phát triển công nghệ hỗ trợ việc Billing thời gian thực, nói một cách đơn giản hơn "Dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu". Việc chia tài nguyên theo khe thời gian giúp các đơn vị phát triển tối ưu chi phí hơn và tài nguyên cũng được tận dụng triệt để tránh lãng phí chung.
Thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực
CMC Open Cognitive Platform tạo cơ chế mở kết nối các đơn vị đào tạo trong nước, các trường đại học mang công nghệ và hạ tầng chất lượng cao hỗ trợ cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, dần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N