CMC Agri-Connect Paltform
CMC AGRI-CONNECT là nền tảng trung gian hỗ trợ người nông dân kết nối, quản lý và vận hành bán hàng hiệu quả trên các nền tảng thương mại điện tử.
Tại sao nên dùng CMC Agri-Connect Paltform
Kết nối nhanh chóng
Kết nối nhanh chóng
Giảm thiểu thời gian làm thủ tục đăng ký, kết nối với các nền tảng thương mại điện tử và các đơn vị giao nhận.
Quản lý tập trung
Quản lý tập trung
Quản lý được tập trung hoạt động bán hàng, đồng thời cũng giám sát thông suốt hành trình mua hàng của khách hàng nhằm gia tăng tỷ lệ chuyển đổi từ nhu cầu thành khách hàng.
Nâng cao trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm
Tích hợp các tiện ích: Chatbot, CMC One C.X, Auto Call... tương tác với khách hàng tại các điểm chạm tiếp xúc, gia tăng sự hài lòng và trải nghiệp của khách hàng.
Gia tăng tin tưởng và  giá trị cho nông sản
Gia tăng tin tưởng và giá trị cho nông sản
Với giải pháp truy xuất nguồn gốc nông sản ứng dụng công nghệ lưu trữ Blockchain, giúp người nông dân quản lý quy trình theo tiêu chuẩn nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.
Tính năng
Kết nối
Kết nối
Chức năng này cho phép người nông dân kết nối nhanh chóng, dễ dàng với nhiều nền tảng thương mại điện tử và đơn vị giao nhận.
Truy xuất nguồn gốc nông sản
Truy xuất nguồn gốc nông sản
Giúp người nông dân quản lý quy trình sản xuất nông sản. Ứng dụng công nghệ Blockchain để lưu trữ dữ liệu, đồng thời cho phép khách hàng truy vấn được thông tin sản xuất nông sản.
Quản lý đơn hàng
Quản lý đơn hàng
Quản lý tập trung toàn bộ hoạt động bán hàng, đồng thời giám sát thông suốt hành trình chuyển đổi từ nhu cầu thành khách hàng.
Quản lý vận chuyển
Quản lý vận chuyển
Quản lý toàn bộ vận đơn giao nhận được đồng bộ tự động từ đơn hàng sang. Điều phối và ghi nhận trạng thái vận đơn cho các bên giao nhận.
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng theo các kịch bản tự động được xây dựng theo quy trình tiêu chuẩn có sẵn.
Phân tích dữ liệu hỗ trợ xúc tiến thương mại & đầu tư
Phân tích dữ liệu hỗ trợ xúc tiến thương mại & đầu tư
Ứng dụng AI và Machine Learning phân tích dữ liệu hoạt động bán hàng của các hợp tác xã. Kết hợp với dữ liệu thổ nhưỡng, giống cây trồng, sản xuất... đưa ra đánh giá chính xác hỗ trợ cho xúc tiến thương mại & đầu tư cho nông nghiệp.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N