CMC API Connect
API Connect Platform là nền tảng kết nối thông qua API do CMC Telecom phát triển giúp khách hàng có thể trực tiếp sử dụng thông qua tổng đài Cloud PBX của CMC hoặc tích hợp với các CRM/ERP và các ứng dụng phần mềm khác (App/Web…).
Tại sao nên dùng CMC API Connect
Tại sao cần API Connect
Mô hình cung cấp tổng đài truyền thống có rất nhiều hạn chế như: kiến trúc hệ thống cồng kềnh, khó mở rộng, chi phí vận hành lớn… Không thể kết nối với các hệ thống khác như CRM/ ERP, do đó trong quá trình chuyển đổi số việc sử dụng Cloud PBX là xu thế tất yếu. CMC Telecom cung cấp nền tảng API connect cho phép KH kết nối trực tiếp tới dịch vụ CMC Cloud PBX hoặc tích hợp mở rộng với các CRM/ ERP và các ứng dụng phần mềm khác một cách dễ dàng.

Usecases

Tích hợp với NCC phần mềm ERP/CRM

Tên đối tác: 1Officce (ERP), Getfly (CRM), GenCRM… Nhu cầu - Xuất phát từ người dùng cuối khi sử dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp, họ mong muốn có sẵn các tính năng của tổng đài ảo tích hợp luôn trên giao diện thuận tiện trong công việc. Đây chính là cơ hội hợp tác giữa CMC Telecom và các NCC phần mềm để Add-on trên phần mềm sẵn có. Giải pháp - CMC Telecom cung cấp nền tảng API connect đã được chuẩn hóa dễ dàng tích hợp tới các đối tác thông qua API. Khi người dùng cuối có nhu cầu sử dụng dịch vụ tổng đài ảo, nhà cung cấp phần mềm chỉ cần “Enable” tính năng dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả - Hai bên đã hoàn thành việc tích hợp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tới người dùng cuối.

Tích hợp với NCC nền tảng E-Learning

Tên đối tác: OMT Nhu cầu - Xuất phát từ người dùng cuối khi sử dụng phần mềm của OMT, họ mong muốn có sẵn các tính năng của tổng đài ảo tích hợp luôn trên giao diện thuận tiện trong công việc. Đây chính là cơ hội hợp tác giữa CMC Telecom và OMT để Add-on trên phần mềm sẵn có. Giải pháp - CMC Telecom cung cấp nền tảng API connect đã được chuẩn hóa dễ dàng tích hợp tới các đối tác thông qua API. Khi người dùng cuối có nhu cầu sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo, OMT chỉ cần “Enable” tính năng dễ dàng và nhanh chóng. Kết quả - Hai bên đã hoàn thành việc tích hợp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ tới người dùng cuối.

Tích hợp với người dùng cuối

Tên doanh nghiệp (người dùng cuối): Kalapa, Adflex Nhu cầu - Xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp trong quá trình số hóa, họ mong muốn sử dụng dịch vụ tổng đài ảo cho phép sử dụng, tích hợp với hệ thống CRM và các ứng dụng có sẵn của họ giúp tối ưu nguồn lực doanh nghiệp và tăng hiệu suất lao động. Giải pháp - CMC Telecom cung cấp nền tảng API connect đã được chuẩn hóa dễ dàng tích hợp tới hệ thống CNTT của khách hàng thông qua API. Kết quả - Hai bên đã hoàn thành việc tích hợp và khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tổng đài ảo của CMC Telecom.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N