Kong API Management Platform
Kong API Management Platform là một giải pháp cung cấp một nền tảng quản lý, điều khiển dịch vụ đơn giản, nhanh chóng, có thể mở rộng và linh hoạt cho các kiến ​​trúc hiện đại phức tạp. Kong Enterprise bảo mật, quản lý và giám sát tất cả các dịch vụ của bạn để tăng tốc đổi mới trong tất cả các trường hợp sử dụng.
Tại sao nên dùng Kong
Ngày nay, đối với những mô hình application với hệ thống API và microservice lớn và phân tán, nhu cầu cấp thiết cho doanh nghiệp để quản trị hệ thống đó là một công cụ quản lý API tập trung, đồng thời là 1 điểm cuối cho client kết nối đến các service. Kong mang đến cho doanh nghiệp giải pháp như thế. Kong đóng vai trò là một API Gateway, đồng thời cũng cung cấp các công cụ quản trị, giám sát và phát triển API, với các tính năng quan trọng như hỗ trợ xác thực (authentication) với nhiều phương thức, cân bằng tải (load balancing), giới hạn lưu lượng truy cập... và nhiều tính năng khác thông qua kho plugin Enterprise đồ sộ.
Kiến trúc hạ tầng
Kong Enterprise cung cấp một nền tảng chuyển đổi linh hoạt từ bare-metal sang cloud-native, monolith sang microservice, lưới và hơn thế nữa. Lớp quản lý dịch vụ Kong Enterprise sẽ giúp microservice liên lạc với Legacy Monolith Architectures, một yếu tố thành công quan trọng đối với các tổ chức tài chính.
Các giải pháp trong kiến trúc
API Management
Kong Enterprise sử dụng công cụ quản lý mạnh mẽ giúp nhóm của bạn thực hiện các hành động trực tiếp vào cụm Kong Enterprise từ trình duyệt web.
API Management
Authentication
Kong cung cấp danh sách các plugin xác thực sau: Basic Authentication, HMAC Authentication, JWT Signer, Key Authentication, LDAP Authentication, Mutual TLS Authentication, OAuth 2.0 Introspection, OAuth 2.0 Authentication, OpenID Connect, Session, Vault Authentication.
Authentication
User Management
Plugin OpenID Connect cho phép tích hợp với nhà cung cấp nhận dạng bên thứ ba (IdP) hoặc Plugin Kong OAuth 2.0 được tiêu chuẩn hóa. Plugin này có thể được sử dụng để triển khai Kong dưới dạng máy chủ tài nguyên OAuth 2.0 (RS) và/hoặc như một bên dựa trên OpenID Connect (RP) giữa client và dịch vụ upstream.
User Management
Developer Portal
Kong Enterprise Developer Portal là một tính năng mạnh mẽ để xuất bản API trong doanh nghiệp cho các nhóm phát triển nội bộ và mạng đối tác.
Kong Developer Portal tự động tạo tài liệu API dựa trên đặc tả swagger/OpenAPI. Nó tạo ra client code bằng các ngôn ngữ như Javascript, Shell, Python và Ruby và cho phép các nhà phát triển kiểm tra các điểm cuối API và kiểm tra các định dạng yêu cầu và phản hồi bản tin.
Developer Portal
Kong Vitals
Trực quan hóa thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập cổng API thời gian thực. Kong Vital sẽ hiển thị thông tin phân tích về Total Requests, Upstream Latency, Kong Introduced Latency và Cache Performance.
Kong Vitals
Enterprise Plugin
Kong cho phép mở rộng khả năng xử lý yêu cầu bằng cách thêm các plugin tùy chỉnh. Các plugin này có thể thêm bất kỳ chức năng nào bạn có thể nghĩ đến, bao gồm ủy quyền, sửa đổi yêu cầu/phản hồi, giới hạn tỷ lệ, xác thực và hơn thế nữa. Các plugin có thể được áp dụng cho các định tuyến riêng lẻ, toàn bộ API hoặc toàn bộ trên Kong Instance. Các Kong plugin chỉ có thể được viết bằng ngôn ngữ Lua và Go.
Enterprise Plugin
Workspace
Kong Enterprise Workspaces là một tính năng mạnh mẽ để tạo nhóm chức năng của APIs và để nhanh chóng thấy được sự bất thường trên bộ APIs cụ thể từ các partners hoặc nhóm phát triển nội bộ. Sử dụng Workspaces bạn có thể tổ chức và quản lý API theo cách nhóm của bạn làm việc.
Workspace

Usecases

Hệ thống phân tán

Kong giúp doanh nghiệp thoát ra khỏi những mô hình ứng dụng nguyên khối (Monolith), phân tách thành những service nhỏ độc lập.
Kong là một platform rất linh hoạt, nó hỗ trợ mọi loại kiến trúc service, từ nguyên khối đến microservice. Kong cũng hỗ trợ đa nền tảng, đa đám mây, giúp hệ thống dễ dàng được phân tán tại nhiều vị trí khác nhau, nhưng vẫn được quản lý tập trung tại 1 Dashboard duy nhất.
Sử dụng Kong giúp các developer thoải mái hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ, công nghệ để xây dựng service.

Bảo mật và làm chủ hệ thống API & Services

Kong mang đến một cái nhìn trực quan và những tính năng giúp team bảo mật và quản trị API một cách tin cậy và linh hoạt.
Tính năng phân quyền role-based (RBAC) giúp phân nhóm các API và các developer liên quan ngay từ khi bắt đầu.
Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tiên đoán và theo dõi những traffic bất thường, chủ động theo dõi hiệu năng cũng như các vấn đề về bảo mật.

Kong Hybrid

Tính năng Kong Hybrid cho phép doanh nghiệp triển khai hệ thống services của họ trên nhiều nền tảng hạ tầng khác nhau, từ On-prem đến các Public Cloud Service như AWS hay GCP, trong khi đó vẫn có thể quản lý tập trung các service trên 1 Dashboard duy nhất.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N