Voice OTP
Voice OTP (One Time Password) là dịch vụ gọi thoại để cung cấp mã OTP. Theo đó, hệ thống sẽ thiết lập để tự động gọi đến số điện thoại người dùng đã đăng ký để cung cấp mã OTP thông qua hình thức đọc mã OTP trong cuộc gọi.
Tại sao nên dùng Voice OTP
Thân thiện với người dùng
Thân thiện với người dùng
- Thông qua cuộc gọi thoại, tức thời.
- Thân thiện với người dùng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
- Không phụ thuộc vào thiết bị đầu cuối của khách hàng.
- Có thể lựa chọn số đẹp để gọi Voice OTP.
- Khả năng kiểm tra trạng thái gửi OTP tới người dùng chính xác 100%, có thể ghi âm.
Hiệu quả tài chính
Hiệu quả tài chính
- Tiết kiệm chi phí hơn so với sử dụng SMS OTP truyền thống.
Tính bảo mật
Tính bảo mật
- Sử dụng công nghệ bảo mật thoại, mã hoá thông tin trên đường truyền thoại.
Tính năng
Thông số kỹ thuật
- Kết nối qua giao thức HTTPS.
- Sử dụng kênh truyền riêng VNP Layer 3.
Khả năng đáp ứng
- 900 cuộc gọi đồng thời theo nhu cầu.
- Thời gian cuộc gọi tới khách hàng nhanh.
- Tỉ lệ thành công 99%.

Use Cases

Xác thực mật khẩu chỉ một lần

Tự động gọi đến số điện thoại đã đăng ký và đọc mã xác thực trong cuộc gọi, cuộc gọi thực hiện nhanh chóng, tức thời, tỉ lệ thành công cao.

Bảo mật, tiết kiệm chi phí xác thực

Dữ liệu thoại được bảo mật, giới hạn thời gian cuộc gọi gọi ra, kiểm soát được chi phí và giá thành thấp hơn so với SMS OTP, cuộc gọi chỉ tính phí khi được thực hiện thành công (người dùng cuối nghe máy).

Mã hóa và giải mã theo yêu cầu

Hỗ trợ API kết nối đến hệ thống xác thực OTP, mã hóa và giải mã theo yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp, cung cấp mã xác thực cho người dùng cuối thông qua kết nối thoại.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N

Đăng ký tài khoản C.OPE2N
Trải nghiệm hệ sinh thái các sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nền tảng hệ sinh thái mở C.OPE2N