Giải pháp ngành
Một nền tảng duy nhất cho phép chính phủ, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đồng thời cung cấp các dịch vụ công nghệ và phát triển các ứng dụng đa nền tảng từ nhiều nhà cung cấp khác nhau dựa trên các công nghệ chuyển đổi số mới nhất như: Big Data, AI, IoT, Blockchain.
Bạn cần chuyên gia tư vấn?
Liên hệ tư vấn