Chính phủ
Chuyển đổi số đã và đang diễn ra trong các cơ quan, tổ chức và xã hội với các mức độ khác nhau, từ số hóa thông tin, đến số hóa quy trình nghiệp vụ, còn gọi là tin học hóa hay ứng dụng công nghệ thông tin. Ở mức cao nhất, chuyển đổi số là quá trình số hóa toàn bộ cả một tổ chức, từ thông tin, quy trình nghiệp vụ đến thay đổi căn bản, toàn diện cách thức sống, làm việc, quản lý, vận hành từ môi trường truyền thống sang môi trường số, từ không gian truyền thống sang không gian mạng. Để triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia căn bản, toàn diện thì bước đi đầu tiên chính là thực hiện Chuyển đổi số cho chính phủ và các bộ, ban, ngành thuộc chính phủ.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Elastic GPU
- CMC Private Cloud
- Acronis BaaS
- CMC CDN
- Akamai CDN
Nền tảng
- CMC Smart City Platform
- CMC Cognitive Platform
- CMC Agri-Connect Platform
- CMC SMEs-Connect Platform
- CMC API Connect
- CMC IOC
- Kong API Management Platform
Ứng dụng
- Auto Call
- Tổng đài ảo CMC
- Google Workspace
- CMC One C.X
- CWorks
- C-Pro
- Voice OTP
- C-invoice
Quản lý và Phân tích dữ liệu
- Oracle Data Warehouse
- CMC Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
- Google Big Querry
5G & IoT
- CMC IoT Cloud Platform
- 5G Platform
AI & Machine Learning
- CMC Chatbot (Cbot)
- CMC Cloud Camera
- CMC OCR
- CIVAMS. Face
- CMC Social Listening
- CMC Anomaly Detection
- Data Lake
- Credit Scoring
- CMC CA (Chữ ký điện tử)
- CMC eContract
- CMC GOODS TRUST
Bảo mật
- CMC SOC
- IBM QRadar
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Các giải pháp khác
- Voice 710
- Voice 1900/1800
- SMS Brandname
- Anti Covid-19
Câu chuyện thành công

Ứng dụng Trí tuệ nhận tạo AI nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện ra vào Bộ tài nguyên và môi trường

Hiện trạng việc kiểm soát và quản lý phương tiện ra vào tòa nhà Bộ tài nguyên và môi trường đang triển khai theo phương pháp truyền thống. Hệ thống bãi xe của Bộ tài nguyên và môi trường có hai cổng, một cổng ra và một cổng vào và tại mỗi cổng đều có phân làn, cần một đội ngũ bảo vệ trực liên tục ở hai đầu cổng ra vào, thay ca luân phiên 24/7 để giám sát và ghi vé phương tiện ra vào một cách thủ công. Điều này dẫn đến sự khó khăn trong việc quản lý không chỉ phương tiên và cả thành phần người ra vào tòa nhà. Đồng thời, chi phí duy trì hàng năm cho việc vận hành và quản lý quy trình tốn kém, không có sự quản lý tập trung.

example