Sức khỏe
Mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày nay ngày càng thiếu ổn định. Để tiếp tục cải thiện sức khỏe của thế giới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cần phải được chuyển đổi, trong đó công nghệ đóng vai trò trung tâm. Chuyển đổi số đang dẫn đầu trong việc định hình lại toàn cảnh chăm sóc sức khỏe cùng với các cơ hội và thách thức xung quanh việc hình thành tổ chức, cải cách cách thức chăm sóc sức khỏe, lấy người bệnh làm trung tâm, hạn chế chi phí và chuyển sang mô hình dựa trên nhu cầu người bệnh.
Chìa khóa cho bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào là dịch vụ chăm sóc dựa trên những giá trị chăm sóc cốt lõi, lấy bệnh nhân làm trung tâm với một giải pháp đám mây thống nhất và an toàn. Các giải pháp đám mây của CMC hỗ trợ các nhu cầu phức tạp của các tổ chức chi trả và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân để cải thiện kết quả.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC API Connect
- CMC IOC
- Kong API (API Management)
Ứng dụng
- CMC Auto Call
- CMC Cloud PBX
- CMC One C.X
- CWork
- C-Pro
- Voice OTP
- C-invoice
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Google BigQuerry
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- CMC Chatbot (Cbot)
- CMC Cloud Camera
- CMC OCR
- CIST Scocial Listening
- CMC GOODS TRUST
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Câu chuyện thành công

CMC TS Golive hệ thống hóa đơn điện tử C-invoice cho Tập đoàn Y Tế AMV

Tập đoàn y tế AMV (AMV GROUP) tiền thân là công ty cổ phần dược phẩm Đức Minh (ALMEDIC JSC) thành lập ngày 21/7/2001. Đến nay, AMV Group có 10 công ty thành viên, hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước. AMV Group hoạt động trong các lĩnh vực y tế bao gồm sản xuất, phân phối và xuất khẩu Vắc xin, Dược phẩm, Sinh phẩm điều trị, Trang thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng. AMV đầu tư cung cấp các dịch vụ y tế bao gồm Phòng tiêm chủng, Trung tâm xét nghiệm, Phòng khám đa khoa, Nhà thuốc.

example