Vận tải
Sự phát triển của internet of Things (IoT) và công nghệ Blockchain đang làm thay đổi bộ mặt của ngành Logistic để đảm bảo quá trình vận chuyển, cung ứng hàng hóa diễn ra nhịp nhàng, trơn tru nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, chính xác, tối ưu hóa chi phí của khách hàng ngày càng khắt khe hơn và đồng thời cũng tạo ra các xu hướng nổi bật của ngành Logistics.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng CNTT
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Elastic GPU
- CMC Private Cloud
Quản lý và Phân tích dữ liệu
- Oracle Data Warehouse
- CMC Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
- Google Big Querry
AI và IoT
- CMC IoT Cloud Platform
- CMC Chatbot
Bảo mật
- CMC SOC
- IBM QRadar
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Hệ thống phần mềm ứng dụng
- API Connect
- CWorks
- G-Suite
- Voice OTP
- C-Invoice
- Auto Call