Truyền thông
Media được mô tả là công cụ mà bất kỳ kênh giao tiếp hay những thương hiệu khai thác để có thể tiếp cận tới khách hàng. Media chính là những kênh truyền tải hay truyền thông hoặc cũng có thể hiểu là những công cụ được người dùng sử dụng để có thể lưu trữ hay cung cấp những thông tin và dữ liệu. Những kênh truyền thông này có tác dụng truyền tải tin tức, cũng như thông tin giáo dục, giải trí, dữ liệu và những thông điệp quảng bá tới phần đông người tiêu dùng.
Trong thời đại công nghệ 4.0, với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội và báo điện tử nổi bật với các tính năng truyền tải thông tin qua các bài viết, streaming... có thể giúp các doanh nghiệp tương tác và thu hút khách hàng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Từ đây, ta thấy rằng ngành Media đang rất được quan tâm và phát triển để đáp ứng các nhu cầu trong thời đại công nghệ mới.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Elastic GPU
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC Open API Connect
- Kong API (API Management)
Ứng dụng
- CMC Auto Call
- CMC Cloud PBX
- CMC One C.X
- CWork
- C-Pro
- Voice OTP
- Messaging
- Voice Marketing
- C-invoice
- Microsoft Office 365
- Google WorkSpace
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- CMC OCR
- CIVAMS.FACE
- CIST Social Listening
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall