Bán lẻ
Khi quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành bán lẻ tăng tốc trên toàn thế giới, kỳ vọng của người tiêu dùng ở mỗi giai đoạn trong hành trình của khách hàng, có thể là nghiên cứu hoặc xem xét sản phẩm trước khi mua hàng, trải nghiệm mua sắm hoặc chia sẻ kinh nghiệm sau khi mua hàng đang thay đổi. Cùng với việc bùng nổ các nền tảng e-commerce cũng là thách thức lớn đối với các nhà bán lẻ truyền thống. Áp dụng các công nghệ điện toán đám mây có thể giúp các thương hiệu và nhà bán lẻ giải quyết những kỳ vọng đang thay đổi này của người tiêu dùng một cách kịp thời và hiệu quả, bằng cách tăng cường sự tương tác giữa nhà bán lẻ với khách hàng và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC Elastic Compute
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC Open API Connect
- Kong API (API Management)
- Ameyo Platform
- CMC Cloud Camera
Ứng dụng
- Cworks
- One C.X
- C-Invoice
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- A.I Chatbot
- CMC IoT Platform
- CIST Social Listening
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Câu chuyện thành công

Thời trang Việt

Hạ tầng phần cứng On-premise không đáp ứng dẫn đến thường xuyên gián đoạn dịch vụ, việc nâng cấp gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất dữ liệu rất cao.
2. Trong thời gian Big Sales, những ngày cuối tuần, ... hệ thống bán hàng đặt tại on-premise không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và trải nghiệm của người dùng.

example