SOC - Ngân hàng ABbank
Trong bối cảnh thị trường An toàn thông tin (ATTT) trong nước vẫn còn ít các chính sách, tiêu chuẩn đảm bảo ATTT ngành, các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn nhờ có cơ hội hòa nhập thị trường quốc tế sớm hơn nên đã đầu tư để bảo đảm an toàn hệ thống của mình theo các tiêu chuẩn của quốc tế. Thực tế tại ABbank cho thấy, đầu tư các công nghệ bảo mật tốt chỉ là một phần việc trong nhiệm vụ bảo đảm ATTT của tổ chức, ngoài ra vẫn còn rất nhiều công việc nội bộ cần phải thực hiện như: giám sát 24/7, có các phương án xử lý sự cố phù hợp, các phương án quản trị rủi ro nội bộ, có quy trình phối hợp giữa nhiều phòng ban, các cuộc diễn tập thường xuyên để rèn luyện đội ngũ cũng như thử quy trình… Do đó, ngân hàng rất cần các đơn vị có uy tín lớn trong lĩnh vực Bảo mật, ATTT tư vấn và cung cấp giải pháp cho vấn đề này.

avatar
ABbank cần giải pháp như thế nào?

Dịch vụ giám sát An ninh, an toàn thông tin 24/7.

Dịch vụ hỗ trợ xử lý sự cố.

Dịch vụ săn tìm mối đe dọa.

Kết quả đạt được

Độ tin cậy 99.99%: Đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tuyệt đối cho hệ thống của ABbank.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N