Ứng dụng Trí tuệ nhận tạo AI nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện ra vào Bộ tài nguyên và môi trường
Thách thức gặp phải
Hiện trạng việc kiểm soát và quản lý phương tiện ra vào tòa nhà Bộ tài nguyên và môi trường đang triển khai theo phương pháp truyền thống. Hệ thống bãi xe của Bộ tài nguyên và môi trường có hai cổng, một cổng ra và một cổng vào và tại mỗi cổng đều có phân làn, cần một đội ngũ bảo vệ trực liên tục ở hai đầu cổng ra vào, thay ca luân phiên 24/7 để giám sát và ghi vé phương tiện ra vào một cách thủ công. Điều này dẫn đến sự khó khăn trong việc quản lý không chỉ phương tiên và cả thành phần người ra vào tòa nhà. Đồng thời, chi phí duy trì hàng năm cho việc vận hành và quản lý quy trình tốn kém, không có sự quản lý tập trung.

avatar
Bộ tài nguyên môi trường cần giải pháp như thế nào?

Một hệ thống quản lý và giám sát phương tiện ra vào theo một quy trình tự động hóa, được quản lý tập trung.

Giải pháp đảm bảo việc nhận biết được nhân viên của Bộ và khách ra vào bãi xe.

Kết quả đạt được

Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, không cần đến giải pháp ghi vé thủ công.

Giảm nhân sự bảo vệ xuống 50% so với trước khi triển khai giải pháp của CMC.

Thời gian ra vào bãi xe nhanh hơn đáng kể so với trước khi triển khai giải pháp.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N