Công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni (MHE)
MHE có hơn 60 kế toán viên trên khắp cả nước, mỗi tháng phòng kế toán phải xử lý ít nhất khoảng 1.000 số hóa đơn điện tử đầu vào.
Các anh/chị Kế toán viên rất đau đầu khi mà hàng ngày họ phải xử lý, lưu trữ, phân loại, quản lý một cách rất thủ công, chưa kể không biết hóa đơn nào là hóa đơn hợp lệ để làm thanh toán.

avatar
Marubeni cần giải pháp như thế nào?

Triển khai công cụ quản lý dữ liệu Hóa đơn đầu vào (CMC - EPIM).

Kết quả đạt được

Nhờ có công cụ quản lý hóa đơn đầu vào (CMC - EPIM) mà khối lượng công việc của các chị ấy giảm thiểu rõ rệt, thời gian xử lý chứng từ cũng nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Hoàn thành 100% khối lượng công việc, đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành dịch vụ ổn định.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N