Triển khai giải pháp C-Invoice cho Special Elastic Việt Nam
Thách thức gặp phải
- Dùng hóa đơn giấy khó bảo quản, dễ rách hay cháy.
- Chi phí hàng năm cho hóa đơn giấy gây tốn kém.
- Dữ liệu hóa đơn không được quản lý tập trung, gây khó khăn trong quy trình vận hành.

avatar
Special Elastic Việt Nam cần giải pháp như thế nào?

Trước khi triển khai hóa đơn điện tử, Special Elastic gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, bảo quản hóa đơn giấy. Chi phí dành cho việc in ấn và quản lý hàng năm khá cao. Và yếu tố khó khăn nhất với Special Elastic là việc không quản lý được tập trung hóa đơn. Nhu cầu đặt ra với Special Elastic đặt ra cần một giải pháp hóa đơn điện tử có thể tích hợp được với hệ thống ERP của Special Elastic để có thể quản lý được hóa đơn tập trung và đồng bộ với các quy trình trong nội bộ.

Kết quả đạt được

Góp phần tối ưu thao tác, độ toàn vẹn dữ liệu và quy trình xử lý Hóa đơn của bộ phận kế toán của công ty.

Đại diện công ty Specia Elastic Việt Nam đánh giá phần mềm Hóa đơn điện tử C-Invoice là hệ thống phần mềm có giao diện thân thiện, dễ sử dụng hơn so với một số đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N