Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và khách hàng

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CMC-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract

Email Marketing

Email Marketing (tiếp thị qua email) là hình thức doanh nghiệp sử dụng Email (thư điện tử) để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng

Epage

Nền tảng xây dựng website landingpage siêu tốc

eKYC

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến

CMC ChatBot

Trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Text to speech

Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói

Speech to text

Công nghệ nhận dạng tiếng nói

OCR API

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

CMC-CA

Giải pháp chữ ký số

C-Invoice

Hoá đơn điện tử C-Invoice

CMC Cloud CDN

Dịch vụ Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)

Dịch vụ SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn - Short Message Services

Tối ưu quản trị vận hành và chi phí

CMDD

Hệ thống giám sát an toàn thông tin và phòng thủ mã độc

CMC Crypto SHIELD

Giải pháp ngăn chặn mã độc mã hóa dữ liệu

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

Windows 365 Cloud PC

Dịch vụ trải nghiệm hệ điều hành windows và ứng dụng trên nền tảng cloud

Microsoft Azure Express Route

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới Microsoft Azure

AWS Direct Connect

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới AWS

Internet FTTx

Giải pháp kênh truyền Internet FTTx cho doanh nghiệp

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

1Office HRM

Bộ phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Google Workspace

Google Workspace là một bộ ứng dụng trên nền điện toán đám mây

Sáng tạo đổi mới mô hình kinh doanh

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CMC-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract

Email Marketing

Email Marketing (tiếp thị qua email) là hình thức doanh nghiệp sử dụng Email (thư điện tử) để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng

Epage

Nền tảng xây dựng website landingpage siêu tốc

eKYC

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến

CMC ChatBot

Trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Text to speech

Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói

Speech to text

Công nghệ nhận dạng tiếng nói

OCR API

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

CMC-CA

Giải pháp chữ ký số

C-Invoice

Hoá đơn điện tử C-Invoice

CMC Cloud CDN

Dịch vụ Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)

Dịch vụ SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn - Short Message Services

Quản trị không gian làm việc số

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

1Office HRM

Bộ phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Google Workspace

Google Workspace là một bộ ứng dụng trên nền điện toán đám mây

Microsoft 365

Giúp mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất bằng các ứng dụng cũng như trải nghiệm...

Quản trị nguồn lực và sản xuất

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

1Office HRM

Bộ phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Quản trị bán hàng

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

CMC-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract

Email Marketing

Email Marketing (tiếp thị qua email) là hình thức doanh nghiệp sử dụng Email (thư điện tử) để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng

Epage

Nền tảng xây dựng website landingpage siêu tốc

eKYC

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến

CMC ChatBot

Trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Text to speech

Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói

Speech to text

Công nghệ nhận dạng tiếng nói

OCR API

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

CMC-CA

Giải pháp chữ ký số

C-Invoice

Hoá đơn điện tử C-Invoice

CMC Cloud CDN

Dịch vụ Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)

1Office HRM

Bộ phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Dịch vụ SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn - Short Message Services

Microsoft 365

Giúp mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất bằng các ứng dụng cũng như trải nghiệm...

Quản trị công nghệ

CMDD

Hệ thống giám sát an toàn thông tin và phòng thủ mã độc

CMC Crypto SHIELD

Giải pháp ngăn chặn mã độc mã hóa dữ liệu

Windows 365 Cloud PC

Dịch vụ trải nghiệm hệ điều hành windows và ứng dụng trên nền tảng cloud

Amazon Lightsail

Giải pháp đóng gói đầy đủ giúp doanh nghiệp tiếp cận nền tảng AWS Cloud.

Web/App Migration

Giải pháp đóng gói đầy đủ cung cấp nền tảng hạ tầng AWS để doanh nghiệp triển khai/migrate ứng dụng/website

CMC WAF

Tường lửa ứng dụng web CMC (CMC WAF)

Microsoft Azure Express Route

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới Microsoft Azure

AWS Direct Connect

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới AWS

Internet FTTx

Giải pháp kênh truyền Internet FTTx cho doanh nghiệp

CMC Cloud Storage S3

Dịch vụ không gian lưu trữ đám mây

Elastic GPU

Dịch vụ máy chủ ảo sử dụng chip Graphics Processing Unit (GPU)

Elastic Compute

Elastic Compute là dịch vụ cho phép khách hàng khởi tạo theo nhu cầu hàng loạt các tài nguyên máy chủ ảo

IaaS

Amazon Lightsail

Giải pháp đóng gói đầy đủ giúp doanh nghiệp tiếp cận nền tảng AWS Cloud.

Microsoft Azure Express Route

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới Microsoft Azure

AWS Direct Connect

Kênh truyền kết nối trực tiếp tới AWS

Internet FTTx

Giải pháp kênh truyền Internet FTTx cho doanh nghiệp

CMC Cloud CDN

Dịch vụ Mạng phân phối nội dung (Content Delivery Network)

CMC Cloud Storage S3

Dịch vụ không gian lưu trữ đám mây

Elastic GPU

Dịch vụ máy chủ ảo sử dụng chip Graphics Processing Unit (GPU)

Elastic Compute

Elastic Compute là dịch vụ cho phép khách hàng khởi tạo theo nhu cầu hàng loạt các tài nguyên máy chủ ảo

PaaS

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

eKYC

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến

Web/App Migration

Giải pháp đóng gói đầy đủ cung cấp nền tảng hạ tầng AWS để doanh nghiệp triển khai/migrate ứng dụng/website

CMC ChatBot

Trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Text to speech

Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói

Speech to text

Công nghệ nhận dạng tiếng nói

OCR API

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học

Dịch vụ SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn - Short Message Services

SaaS

CMC-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract

Email Marketing

Email Marketing (tiếp thị qua email) là hình thức doanh nghiệp sử dụng Email (thư điện tử) để tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm năng

Epage

Nền tảng xây dựng website landingpage siêu tốc

Windows 365 Cloud PC

Dịch vụ trải nghiệm hệ điều hành windows và ứng dụng trên nền tảng cloud

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

CMC-CA

Giải pháp chữ ký số

C-Invoice

Hoá đơn điện tử C-Invoice

1Office HRM

Bộ phần mềm quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Google Workspace

Google Workspace là một bộ ứng dụng trên nền điện toán đám mây

Microsoft 365

Giúp mọi người và các nhóm làm việc tốt nhất bằng các ứng dụng cũng như trải nghiệm...

Security

CMDD

Hệ thống giám sát an toàn thông tin và phòng thủ mã độc

CMC Crypto SHIELD

Giải pháp ngăn chặn mã độc mã hóa dữ liệu

CMC WAF

Tường lửa ứng dụng web CMC (CMC WAF)

AI & Machine Learning

CMC-CIVAMS

Giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS

eKYC

Giải pháp định danh khách hàng trực tuyến

CMC ChatBot

Trợ lý ảo dựa trên trí tuệ nhân tạo

Text to speech

Công nghệ tự động chuyển đổi văn bản thành tiếng nói

Speech to text

Công nghệ nhận dạng tiếng nói

OCR API

Giải pháp nhận dạng ký tự quang học

CMC Cloud Camera

Giải pháp lưu trữ, quản lý tập trung dữ liệu camera trên nền Điện toán đám mây

Elastic GPU

Dịch vụ máy chủ ảo sử dụng chip Graphics Processing Unit (GPU)

Data Analytics

Elastic GPU

Dịch vụ máy chủ ảo sử dụng chip Graphics Processing Unit (GPU)