Câu chuyện thành công của Brighter AB

Câu chuyện thành công của Brighter AB

19/10/2021 -  Brighter AB là một công ty có trụ sở tại Thụy Điển phát triển các dịch vụ theo hướng dữ liệu và sức khỏe. Công ty được thành lập vào năm 2007 và bắt đầu với một giải pháp hỗ trợ mọi người trong việc q...

Câu chuyện thành công của ThinkResearch

Câu chuyện thành công của ThinkResearch

19/10/2021 -  Think Research là một công ty phần mềm chăm sóc sức khỏe của Canada. Hoạt động kinh doanh của công ty đang phát triển linh hoạt và mở rộng theo nhiều hướng khác nhau...

Câu truyện chuyển đổi số của Cure Forward

Câu truyện chuyển đổi số của Cure Forward

19/10/2021 -  Cure Forward là một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Hoa Kỳ, giúp bệnh nhân tìm thấy các phòng thí nghiệm thử nghiệm phù hợp với đột biến gen của họ...

Bệnh viện đại học Y Dược thành phố HCM cơ sở 3

Bệnh viện đại học Y Dược thành phố HCM cơ sở 3

06/10/2021 -  Nắm được thông tin và cũng là một trong những tập đoàn viễn thông được Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 ưu tiên lựa chọn để cung cấp hạ tầng và đường truyền Internet (FTTx), CMC Telecom đã nổ...

Tập đoàn Y tế Đức Minh (AMV)

Tập đoàn Y tế Đức Minh (AMV)

19/08/2021 -  Tập đoàn Y Tế AMV và chiến lược mới, khởi đầu bằng giải pháp hóa đơn điện tử C-Invoice

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ