Chuyển đổi nông nghiệp thành công: Sáu yếu tố cốt lõi của lập kế hoạch và chuyển giao

17/10/2021

Chuyển đổi nông nghiệp thành công: Sáu yếu tố cốt lõi của lập kế hoạch và chuyển giao

By CMC Telecom

Làm cách nào các đất nước có thể thúc đẩy chuyển đổi tại các vùng nông thôn?

Cách hiệu quả nhất để cải thiện cuộc sống của hàng triệu người nghèo là hỗ trợ nông nghiệp ở các nước đang phát triển. Phần lớn người nghèo trên thế giới là nông dân và những người không dành nhiều thu nhập cho thực phẩm. Chuyển đổi ngành nông nghiệp của một quốc gia có thể tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm suy dinh dưỡng và khởi động nền kinh tế trên con đường tăng trưởng thu nhập trung bình.

Trên thực tế, hầu hết mọi quốc gia công nghiệp đều bắt đầu phát triển kinh tế bằng một cuộc chuyển đổi nông nghiệp. Các ví dụ gần đây bao gồm Brazil, Trung Quốc và Việt Nam, mỗi nước ít nhất tăng gấp đôi giá trị ngành nông nghiệp của mình trong vòng 20 năm kể từ khi bắt đầu chuyển đổi. 

Đối với một số người, chuyển đổi nông nghiệp không tiến triển như kế hoạch hoặc bị đình trệ. Xác định sự phức tạp của một quá trình chuyển đổi luôn là điều khó khăn đối với các chính phủ, mặc dù họ có thể ưu tiên đầu tư nông nghiệp và nhận ra tầm quan trọng của việc đi đúng hướng. Điều này đặc biệt đúng trong thời đại mà các chính phủ đang tìm cách chuyển đổi nông nghiệp để đáp ứng nhiều mục tiêu cùng lúc. 

Ngoài các mục tiêu phát triển kinh tế truyền thống và xóa đói giảm nghèo, các chính phủ cũng đang tập trung vào các kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp của họ vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) bằng cách xem xét, ví dụ, các chiến lược thông minh với khí hậu, trao quyền kinh tế cho phụ nữ và đa dạng sinh học. Các động lực của chuyển đổi nông nghiệp là đa chiều, tương quan lẫn nhau và thay đổi theo thời gian, nhưng chúng có thể được sắp xếp thành các danh mục để tạo cơ hội tốt hơn cho việc chẩn đoán thực tế và ra quyết định về các ưu tiên quốc gia. Sau khi khảo nghiệm trên 30 quốc gia, chúng tôi nhận thấy rằng các yếu tố tác động thuộc ba loại chính: 

  1. Có các yếu tố về “sự sẵn sàng chuyển đổi”. Những thay đổi đối với khuôn khổ thể chế của một quốc gia, cơ chế quản lý và môi trường chính trị có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nông nghiệp.
  2. Chất lượng của kế hoạch hoặc chiến lược nông nghiệp quốc gia là rất quan trọng. 
  3. Có các yếu tố liên quan đến cơ chế triển khai. Hạng mục này tập trung vào những gì cần thiết để chuyển kế hoạch nông nghiệp quốc gia thành tác động thực tế. Điều này bao gồm cách mà các quốc gia quản lý việc ra quyết định và tiến độ thực hiện các mục tiêu cũng như cách họ sử dụng các tác nhân thay đổi để hỗ trợ thay đổi hành vi quy mô lớn giữa các nông hộ sản xuất nhỏ, làm nền tảng cho một chuyển đổi nông nghiệp thành công.

 

Việc cần làm: Sáu yếu tố cốt lõi của kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp

Mặc dù các gia đình nông thôn thường kiếm sống bằng nhiều loại công việc khác nhau, cải tiến trong canh tác đã được chứng minh là con đường dẫn đến tăng trưởng rộng rãi, xóa đói giảm nghèo ở nền kinh tế nông thôn. Chuyển đổi nông nghiệp thành công tập trung vào nông hộ, tạo cơ hội cho nông dân có thu nhập tốt hơn. Đối với một số người, điều đó sẽ có nghĩa là nâng cao năng suất trang trại hoặc chuyển đổi kết hợp sản xuất sang các loại cây trồng và vật nuôi có giá trị cao hơn. 

Đối với những người khác, lựa chọn phù hợp sẽ là làm ít công việc đồng áng hơn và tận dụng các lựa chọn việc làm ngoài nông trại. Khi nông dân có nhiều tiền hơn trong túi, họ chi tiêu nhiều hơn vào nền kinh tế địa phương, tạo ra việc làm, cơ hội và nhu cầu nhiều hơn đối với hàng hóa nông nghiệp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng tốc, duy trì và mở rộng các chu kỳ tăng trưởng này. Vì vậy, cần phải có một kế hoạch nông nghiệp được xây dựng tốt như một phần của phương pháp tiếp cận phát triển kinh tế tổng thể của một quốc gia. Có sáu yếu tố phân biệt một kế hoạch nông nghiệp ưu việt.

 

Các chiến lược ưu tiên và khác biệt

Việc phát triển một kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp đòi hỏi sự ưu tiên — một kế hoạch sẽ không thành công nếu nó cố gắng bao quát mọi thứ. Thay vào đó, nó nên tập trung vào những thay đổi có nhiều khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông thôn. Các kế hoạch thành công xác định các mục tiêu trong một số chuỗi giá trị cây trồng và vật nuôi hạn chế, các yếu tố hỗ trợ xuyên suốt ngành nông nghiệp (chẳng hạn như chi phí vận chuyển thấp hơn hoặc tiếp cận với hệ thống tưới tiêu) và các khu vực địa lý cụ thể.

Ethiopia và Morocco đang trải qua những biến đổi cho thấy sự tập trung rõ ràng về cây trồng, yếu tố hỗ trợ chuyển đổi và địa lý. Morocco’s Plan Vert bắt đầu với bảy chuỗi giá trị, mở rộng lên chín chuỗi và tập trung vào sáu khu vực địa lý. Kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp của Ethiopia ban đầu ưu tiên ba chuỗi giá trị và năm khu vực địa lý. Các quốc gia thường ưu tiên kết hợp cả hai loại cây an ninh lương thực cũng như xuất khẩu hoặc các mặt hàng có giá trị cao hơn. 

Ví dụ, Chương trình thâm canh cây trồng của Rwanda, được triển khai vào năm 2007, sử dụng đất cân bằng giữa việc trồng xen canh các loại cây trồng đa dạng và độc canh nhóm sáu loại cây ưu tiên. Kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp năm 2013 của quốc gia này bao gồm các chuỗi giá trị nông nghiệp ưu tiên cụ thể trong cả thực phẩm và hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả trồng trọt, sữa, thủy sản và thịt). Tuy nhiên, các kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp của nhiều quốc gia quá tham vọng, bao hàm quá nhiều chuỗi giá trị và không tập trung được các nguồn lực quan trọng. Tám trong số 13 kế hoạch nông nghiệp quốc gia mà chúng tôi đã phân tích ở châu Phi không đặt ra các ưu tiên rõ ràng.

Yếu tố thành công liên quan thứ hai là sự khác biệt. Các kế hoạch chuyển đổi nông nghiệp thành công nhắm mục tiêu khác biệt đến các hệ thống nông sản thực phẩm và các khu vực địa lý với các chiến lược phù hợp. Ví dụ, nhiều đất sản xuất hơn đã được kết nối với thị trường, chẳng hạn như đất được tưới ở Maroc, có thể hỗ trợ các trang trại quy mô lớn hoặc nhỏ; qua đó dễ mở rộng quy mô kinh doanh hơn. Tuy nhiên, ở những vùng xa hơn, với điều kiện địa lý kém và thị trường kém kết nối, cần có các chiến lược khác nhau. Điều này có thể liên quan đến việc tập trung nhiều hơn vào năng suất cây trồng chính và mạng lưới an toàn xã hội. Hầu hết các kế hoạch không phân biệt những điều này.

 

Tiến độ thực hiện các chính sách

Chuyển đổi nông nghiệp không chỉ là thay đổi phương thức canh tác. Đó là về xúc tác chuyển đổi nền kinh tế nông thôn của một quốc gia. Do đó, nhiều chính sách trợ cấp và thương mại nông nghiệp đang được thực hiện. Ví dụ, luật pháp và quy định ảnh hưởng đến ngân hàng, lao động, cơ sở hạ tầng, quyền sở hữu và tiếp cận đất đai, tiếp cận nước, viễn thông, thuế và bảo hiểm cũng là những cân nhắc quan trọng.

Chính sách đất đai thường được coi là yếu tố then chốt trong việc xác định xem liệu chuyển đổi nông nghiệp của một quốc gia có thể đồng thời đạt được tiến bộ bền vững và tính toàn diện hay không. Chính sách đất đai là một minh họa cho thấy tầm quan trọng của các chính sách đối với tính năng động - thay đổi theo thời gian để ngăn chặn sự chuyển đổi. Ví dụ, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất có thể là yếu tố then chốt khi bắt đầu chuyển đổi nông nghiệp như một cách tác động đến đầu tư của nông dân vào sản xuất của họ. Tuy nhiên, thị trường cho thuê có thể sớm trở nên quan trọng khi một số nông dân chuyển khỏi nông nghiệp sang các công việc khác và cần thu nhập từ đất của họ.

Cuối cùng, việc hoạch định chính sách hiệu quả cho chuyển đổi nông nghiệp cần phải dựa trên bằng chứng nhiều hơn theo thời gian. Các nhà hoạch định chính sách nên đầu tư vào việc sử dụng dữ liệu và phân tích hiện có để đánh giá một cách tương đối chi phí và kết quả có thể có của các chương trình chuyển đổi tiềm năng khác nhau. Các nhà hoạch định chính sách cũng cần sử dụng dữ liệu và phân tích để đặt ra các mục tiêu hợp lý và chuyển hướng các chương trình mà kết quả không đạt được mục tiêu. Hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng xây dựng các kế hoạch tốt hơn và tích hợp trách nhiệm giải trình vào các hệ thống chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách.

 

Xây dựng kỹ năng lãnh đạo

Hầu hết các chuyển đổi thành công có thể bắt nguồn từ những cá nhân đơn lẻ cụ thể đã có tác động rất bình thường đến dự án. Thường thì điều này là do ngẫu nhiên, nhưng có một lợi ích lớn đối với một cách tiếp cận có hệ thống hơn để hỗ trợ các nhà lãnh đạo chủ chốt, từ các quan chức chính phủ cấp cao đến các nhân viên tuyến đầu. Trong quá trình chuyển đổi khu vực tư nhân, đào tạo lãnh đạo và mạng lưới ngang hàng được cung cấp, ngay cả khi mục tiêu chỉ là cải thiện lợi nhuận vài triệu đô la. Trong quá trình chuyển đổi khu vực công quy mô lớn, nơi mục tiêu là cải thiện cuộc sống của hàng triệu người, lợi tức đầu tư cho việc xây dựng kỹ năng lãnh đạo là rất lớn.

Một nguyên tắc nổi tiếng trong nghiên cứu là việc xây dựng kỹ năng hoạt động trở nên tốt nhất khi nó được kết nối với công việc thực tế và giải quyết vấn đề thực tế. Với quan điểm này, chúng tôi tin rằng việc tạo ra một học viện tập trung vào việc xây dựng thế hệ lãnh đạo tiếp theo trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp sẽ đem lại giá trị to lớn và đạt hiệu quả lâu dài trong tương lai

Tại đây, các nhóm gồm khoảng 20 nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về chuyển đổi nông nghiệp ở quốc gia của họ cùng nhau trải qua hành trình lãnh đạo kéo dài 18 tháng sử dụng phương pháp tiếp cận “thực địa và diễn đàn”. Họ sẽ tập hợp vài tháng một lần để đào tạo kỹ thuật và lãnh đạo căng thẳng, sau đó trở lại vai trò của họ ở nhà, với quyền truy cập từ xa vào cả sự hỗ trợ của chuyên gia và mạng ngang hàng. Phương pháp này có chi phí tương đối thấp nhưng tạo ra những nhà lãnh đạo cá nhân tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho sự liên kết trong nhóm hàng đầu của một quốc gia.

 

Quản lý sự chuyển đổi

Chuyển đổi nông nghiệp là điều cần thiết cho cuộc sống tương lai của các quốc gia đang phát triển và qua đó cũng tạo sự phát triển kinh tế công bằng hơn. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đóng góp vào suy nghĩ về chuyển đổi nông nghiệp và khuyến khích các chính phủ và các bên liên quan khác suy nghĩ về các bước họ nên thực hiện tiếp theo.

 

Các giải pháp

Quản trị nguồn lực và sản xuất
Tự động hóa và tối ưu hóa quy trình thực hiện của bạn từ việc tiếp nhận đến quản lý hàng tồn kho, lựa chọn mặt hàng và giao hàng với các giải pháp Machine Learning và thị giác máy tính

  • Các công nghệ chuỗi cung ứng đã được CMC thử nghiệm
  • Dẫn đầu toàn cầu về giao hàng trong một ngày với công nghệ tự động hóa tiên tiến.
  • Chuyên môn đã được chứng minh trong việc kiểm soát chất lượng đồng thời giảm chi phí.
 Khám phá giải pháp

Quản trị bán hàng
Đổi mới trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng bằng các công nghệ hàng đầu trong ngành như thị giác máy tính, IoT, điện toán biên để thúc đẩy trải nghiệm khách hàng tốt hơn và giảm chi phí.

  • Tiên phong trong công nghệ của hàng thông minh
  • Danh mục đối tác và dịch vụ của hàng thông minh lớn nhất
  • Trải nghiệm rộng rãi nhất trong việc cung cấp các giải pháp của hàng dựa trên đám mây.
 Khám phá giải pháp

 

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ