Sức khỏe
Mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày nay ngày càng thiếu ổn định. Để tiếp tục cải thiện sức khỏe của thế giới, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ cần phải được chuyển đổi, trong đó công nghệ đóng vai trò trung tâm. Chuyển đổi số đang dẫn đầu trong việc định hình lại toàn cảnh chăm sóc sức khỏe cùng với các cơ hội và thách thức xung quanh việc hình thành tổ chức, cải cách cách thức chăm sóc sức khỏe, lấy người bệnh làm trung tâm, hạn chế chi phí và chuyển sang mô hình dựa trên nhu cầu người bệnh.
Chìa khóa cho bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào là dịch vụ chăm sóc dựa trên những giá trị chăm sóc cốt lõi, lấy bệnh nhân làm trung tâm với một giải pháp đám mây thống nhất và an toàn. Các giải pháp đám mây của CMC hỗ trợ các nhu cầu phức tạp của các tổ chức chi trả và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân để cải thiện kết quả.

Xu hướng ngành

example

Công nghệ điện toán đám mây

- Chăm sóc sức khỏe đã chấp nhận các mô hình điều hành đám mây lai (Hybrid Cloud). Thúc đẩy bởi nhu cầu CNTT gia tăng và nhu cầu cải thiện bảo mật, bệnh viện đã áp dụng kết hợp các dịch vụ đám mây công cộng (public cloud) và riêng tư (private cloud). Các tổ chức chăm sóc sức khỏe sử dụng các nhà cung cấp đám mây để ngày càng tăng số lượng ứng dụng hướng tới khách hàng, trong khi công nghệ không yêu cầu độ trễ thường được lưu trữ trên các đám mây công cộng so với tại cơ sở (on-premise).
- Các hệ thống y tế lớn phải vật lộn với việc quản lý dữ liệu. Dữ liệu quản lý là một yếu tố hạn chế để triển khai nâng cao hơn khả năng phân tích và trí tuệ nhân tạo (Artificial intelligence)/học máy (Machine Learning). Cả hai kỹ thuật chuyên môn và quyền truy cập vào xếp hạng dữ liệu thích hợp là những thách thức hàng đầu và rào cản trong việc triển khai AI. Nếu không có quyền truy cập dữ liệu thích hợp - hoặc dữ liệu sạch, đáng tin cậy về mặt lâm sàng - tích hợp thông tin chi tiết vào quy trình làm việc lâm sàng vẫn khó nắm bắt.
- Việc sử dụng công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích cho bệnh nhân và nhà cung cấp. Hơn 1/3 số người dùng đám mây hiện tại đã cải thiện tính kiên nhẫn chăm sóc và 3/4 người dùng AI đã cải thiện cả tính kiên nhẫn kinh nghiệm chăm sóc và bệnh nhân. Việc áp dụng công nghệ cũng tương quan với đánh giá của người tiêu dùng về chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện, nhà cung cấp và hệ thống điểm (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems). Các bệnh viện có điểm HCAHPS cao hơn có khả năng đánh giá cao hơn 1,6 lần tính sẵn có của giải pháp hỗ trợ lưu trữ, phân tích, AI và ứng dụng toàn diện, phát triển từ đầu đến cuối (end-to-end)/phân phối thông tin chi tiết như một khả năng quan trọng của nhà cung cấp. Các tổ chức thu lợi nhuận cao cũng có khả năng hoạt động rất hiệu quả, cao gấp đôi trừu tượng hóa thông tin chi tiết từ dữ liệu.
- Bảo mật quyền riêng tư của bệnh nhân trong thời đại kỹ thuật số. Mặc dù 88% các nhà ra quyết định chăm sóc sức khỏe cho biết có hiệu quả trong việc bảo mật hồ sơ y tế của bệnh nhân, nhưng bằng chứng từ thực địa cho thấy dữ liệu này có thể là một trường hợp quá tự tin, vì chăm sóc sức khỏe đã là đối tượng của các cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu và ransomware phổ biến trong nhiều năm. Ngày nay, các tổ chức chăm sóc sức khỏe báo cáo rằng họ đang chuyển sang đám mây để ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn này. Cải thiện an ninh mạng và tính liên tục kinh doanh là một trong những lợi ích được báo cáo cao nhất mà các giám đốc điều hành liên quan đến việc di chuyển qua đám mây. Khi các tổ chức chăm sóc sức khỏe chạy đua để tổng hợp dữ liệu bệnh nhân trên đám mây, khả năng gây thiệt hại cho danh tiếng thương hiệu là cao. Giảm thiểu rủi ro này bằng cách đảm bảo rằng bạn chỉ làm việc với các nhà cung cấp có chứng nhận HITRUST CSF và có bề dày thành tích làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Lập kế hoạch chiến lược di chuyển đám mây với một công ty dịch vụ chuyên nghiệp có chuyên môn sâu về bảo mật đám mây, đảm bảo rằng dữ liệu đang được lưu trữ với một nhà cung cấp có độ tin cậy cao của người tiêu dùng và - trên hết - đảm bảo rằng bệnh nhân có thể chọn không tham gia.
- Lập biểu đồ cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Các lãnh đạo trong hệ thống y tế báo cáo rằng việc xác định chiến lược di chuyển là một thách thức hàng đầu trong công cuộc đám mây hóa. Các đơn vị chấp nhận ban đầu đã có một số lượng lớn các phương thức thông qua di chuyển đám mây của họ, nhưng ngày nay, các nhà cung cấp đám mây lớn đã phát triển các thị trường đối tác được chứng nhận, nơi khách hàng có thể tìm thấy các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp hỗ trợ thực hiện và lập kế hoạch di chuyển đám mây chăm sóc sức khỏe với nhiều mức giá. Các nhà cung cấp này hướng dẫn các hệ thống y tế theo chiến lược kết hợp đảm bảo độ trễ, bảo mật, khả năng mở rộng và khả năng dự đoán chi phí được thiết kế ở giai đoạn thiết kế. Tương tự, rào cản chính đối với việc áp dụng AI là thiếu chuyên môn kỹ thuật. Các nhà cung cấp đám mây lớn hiện đang chạy đua để thu hẹp khoảng cách về khả năng sử dụng này, tăng cường bàn làm việc AI và đường ống xử lý dữ liệu để đảm bảo rằng các khả năng này có thể được các nhà khoa học nondata và các lập trình viên không dùng máy tính tận dụng ngày càng cao. Các nhà cung cấp đám mây đang phân biệt về tính dễ sử dụng của các dịch vụ AI, độ sâu và bề rộng của các mô hình tiền định sẵn dành riêng cho chăm sóc sức khỏe và tính khả dụng của thị trường kiểu mẫu nơi các thuật toán tiền định sẵn của bên thứ ba có thể được mua và triển khai. Các nhà cung cấp đám mây lớn nhận thức sâu sắc rằng người mua không muốn tiến tới với quan hệ đối tác chuyển đổi kỹ thuật số do thiếu chuyên môn của nhân viên. Các nhà cung cấp này đang đưa các dịch vụ chuyên nghiệp, hệ sinh thái quan hệ đối tác và thị trường được tuyển chọn ra thị trường để cung cấp các giải pháp cụ thể cho ngành cho vấn đề này. Như với bất kỳ triển khai công nghệ lớn nào, các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe cần dựa vào các đối tác đáng tin cậy để thu hẹp những khoảng cách kiến ​​thức này và tiến lên với các chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số tổ chức của họ.
- Xây dựng nền tảng thông tin chi tiết về dữ liệu đám mây của bạn. Trung tâm của chuyển đổi kỹ thuật số là nền tảng thông tin chi tiết về dữ liệu, nơi dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), dữ liệu hình ảnh y tế, dữ liệu xác nhận quyền sở hữu, dữ liệu gen, dữ liệu sức khỏe do bệnh nhân tạo và dữ liệu xã hội ngày càng được tổng hợp, loại bỏ trùng lặp, xác định danh tính và phân tích trong một đường ống xử lý dữ liệu có khả năng đưa ra các thuật toán dự đoán có khả năng cải thiện kết quả lâm sàng và trải nghiệm của bệnh nhân. Khi đánh giá các nhà cung cấp đám mây về quan hệ đối tác chuyển đổi kỹ thuật số, hãy dành nhiều thời gian khám phá các tính năng và chức năng của nền tảng thông tin chi tiết về dữ liệu, cũng như khả năng của nhà cung cấp và/hoặc hệ sinh thái đối tác của họ để hỗ trợ xác định ca sử dụng, đào tạo và xác thực mô hình cũng như thử nghiệm thiên vị. Bắt đầu với một trường hợp sử dụng tập trung. Chứng minh thành công sớm từ các khoản đầu tư AI sẽ duy trì và mở rộng hỗ trợ điều hành. Các tổ chức ngang hàng đang theo đuổi các trường hợp sử dụng bao gồm các thuật toán tiên đoán dự báo các biến chứng sau phẫu thuật và các thuật toán tìm kiếm nhận thức để xác định bệnh nhân đủ điều kiện đăng ký theo dõi bệnh nhân từ xa.
- Tích hợp những hiểu biết sâu sắc. Các nhà ra quyết định chăm sóc sức khỏe báo cáo rằng vấn đề triển khai AI thách thức nhất mà họ phải đối mặt ngày nay là tích hợp thông tin chi tiết trở lại quy trình làm việc lâm sàng. Để khắc phục điều này, trước tiên, người đứng đầu thiết kế quy trình chăm sóc sức khỏe cần xác định ai là người phù hợp nhất để nhận thông tin - bác sĩ chăm sóc chính (PCP), người quản lý chăm sóc hoặc thậm chí là viện trợ y tế tại nhà. Nơi cung cấp dịch vụ và mức độ khẩn cấp của cảnh báo sẽ hướng dẫn các quyết định định tuyến. Có rất nhiều cơ chế phân phối và hệ thống y tế đang đổi mới các kênh mới để mang lại hiểu biết sâu sắc cho các bác sĩ. Các nhà cung cấp đám mây đang ngày càng cung cấp hỗ trợ sẵn có cho các API FHIR, nhưng do các vị trí bảo mật EHR tương đối khép kín, dữ liệu không thể được đưa vào các quy trình công việc chính cho hầu hết các hệ thống này. Do đó, nhiều hệ thống y tế tận dụng các môi trường phát triển ứng dụng đám mây để xây dựng ứng dụng bảng điều khiển nhằm hiển thị thông tin bệnh nhân theo ngữ cảnh khi các nhà cung cấp điều hướng thông qua quy trình công việc EHR của họ. Những người khác đang thử nghiệm chatbots như một cơ chế phân phối và vẫn còn nhiều người khác đang chuyển sang sử dụng giọng nói như một kênh tiềm năng để cung cấp thông tin chi tiết cho đầu giường. Các nhà cung cấp đám mây cung cấp vô số tùy chọn để thử nghiệm - làm việc với người dùng cuối tại địa phương để thiết lập một lộ trình phân phối thông tin chi tiết lý tưởng khi các mô hình mới được triển khai.

example

Blockchain

- Nghiên cứu bắt đầu khi COVID-19 tấn công Việt Nam, CMC đã biết về các ứng dụng bluetooth/vùng lân cận được thiết kế để tự động cảnh báo mọi người rằng ai đó đang ở gần họ và họ cần phải cách ly trong một khoảng thời gian. Câu chuyện về những ứng dụng này rất rộng rãi và một số quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Singapore, đã báo cáo thành công với phương thức này. Tuy nhiên, ở Việt Nam, một điều hoàn toàn khác đang diễn ra.
- Các công ty công nghệ và chính phủ, nhiều công ty đang theo đuổi các giải pháp nhận dạng dựa trên blockchain trước đại dịch, đang nhanh chóng theo dõi các ứng dụng của họ để đưa ra thị trường, bao gồm Viettel, VNPT và các công ty lớn hợp tác với Bộ Y tế. Khái niệm này vẫn còn gây tranh cãi cho đến khi có vắc xin, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên thận trọng cho đến khi chúng ta biết nhiều hơn về sự bảo vệ của kháng thể.
- Các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số chuỗi khối Blockchain dựa trên việc trao quyền kiểm soát danh tính và thông tin cá nhân - ví dụ dữ liệu sức khỏe cá nhân. CMC và 26 thực thể khác tham gia dự án Trust Over IP mã nguồn mở coi định danh kỹ thuật số và blockchain là chìa khóa để xác minh danh tính trực tuyến.

example

Dịch vụ an toàn, liên tục

- Telehealth hỗ trợ bệnh nhân từ xa và bảo vệ người chăm sóc cũng như sự an toàn của bệnh nhân bằng cách cung cấp các thiết bị mang về nhà và các giải pháp chăm sóc sức khỏe từ xa.
- Dịch vụ và hỗ trợ bệnh nhân cung cấp cho bệnh nhân và cộng đồng thông tin họ cần đồng thời giảm bớt áp lực cho trung tâm liên hệ của bạn bằng cách sử dụng các tác nhân ảo AI của Trung tâm liên hệ tùy chỉnh.
- Ứng dụng quản lý bệnh nhân xây dựng và cung cấp các ứng dụng di động giúp bệnh nhân dễ dàng giữ liên lạc với người chăm sóc tại nhà.
- Trực quan hóa bản đồ sức khỏe sử dụng Nền tảng bản đố số (GIS) cùng với bộ dữ liệu bệnh dịch để xác định vị trí thiết bị quan trọng, cung cấp vị trí địa điểm thử nghiệm, chỉ đường cho bệnh nhân và định tuyến vận chuyển y tế.

example

Cộng tác và năng suất

- Thiết bị chăm sóc tiền tuyến giúp người chăm sóc phục vụ bệnh nhân của họ tốt hơn bằng cách cho phép họ truy cập thông tin bằng các thiết bị và ứng dụng doanh nghiệp trên nền tảng CMC Cloud, có thể chia sẻ, bảo mật.
- Vận hành từ xa duy trì kết nối và cộng tác một cách an toàn từ mọi nơi.

example

Quyết định lâm sàng và vận hành dựa trên dữ liệu

- Khả năng tương tác dữ liệu chăm sóc sức khỏe hiểu dữ liệu của bạn, theo thời gian thực và theo quy mô, với chế độ xem thống nhất về dữ liệu FHIR, HL7v2 và DICOM.
- Phân tích và thông tin chi tiết về chăm sóc sức khỏe đưa ra quyết định tự tin và hiệu quả hơn bằng cách hài hòa dữ liệu hoạt động và lâm sàng trên các hệ thống kế thừa của bạn.
- Quản lý API giúp các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đối tác dữ liệu sức khỏe và nhà phát triển ứng dụng dễ dàng làm việc cùng nhau để xây dựng các dịch vụ kỹ thuật số dựa trên API FHIR mới.
- Bảng điều khiển hoạt động nâng cao khả năng hình dung sức khỏe dân số và hoạt động của bạn bằng cách tăng cường trí thông minh kinh doanh của bạn với các phân tích tiên tiến.

Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC API Connect
- CMC IOC
- Kong API (API Management)
Ứng dụng
- CMC Auto Call
- CMC Cloud PBX
- CMC One C.X
- CWork
- C-Pro
- Voice OTP
- C-invoice
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Google BigQuerry
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- CMC Chatbot (Cbot)
- CMC Cloud Camera
- CMC OCR
- CIST Scocial Listening
- CMC GOODS TRUST
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall
Câu chuyện thành công

CMC TS Golive hệ thống hóa đơn điện tử C-invoice cho Tập đoàn Y Tế AMV

Tập đoàn y tế AMV (AMV GROUP) tiền thân là công ty cổ phần dược phẩm Đức Minh (ALMEDIC JSC) thành lập ngày 21/7/2001. Đến nay, AMV Group có 10 công ty thành viên, hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước. AMV Group hoạt động trong các lĩnh vực y tế bao gồm sản xuất, phân phối và xuất khẩu Vắc xin, Dược phẩm, Sinh phẩm điều trị, Trang thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng. AMV đầu tư cung cấp các dịch vụ y tế bao gồm Phòng tiêm chủng, Trung tâm xét nghiệm, Phòng khám đa khoa, Nhà thuốc.

example