Bảo hiểm
Bảo hiểm là ngành kinh doanh rủi ro! - Với sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, ngành bảo hiểm được biết đến với khái niệm mới "Bảo hiểm số (Digital Insurance)". Theo Gartner: "Bảo hiểm (kỹ thuật) số" là việc tận dụng thông tin và công nghệ để kích hoạt các năng lực mới trong chuỗi giá trị ngành bảo hiểm để tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh và hệ sinh thái bảo hiểm mới.

Xu hướng ngành

example

DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA)

Các công ty bảo hiểm có kho lưu trữ dữ liệu lớn có tiềm năng cải thiện một số thực tiễn vận hành như chính sách định giá và cách phát hiện gian lận. Ví dụ trong ngành bảo hiểm ô tô, việc phân tích dữ liệu lớn có thể giúp các công ty cắt giảm chi phí bồi thường 6-10% và chi phí từ chối bồi thường 10-12%. Mặc dù các công ty bảo hiểm có quyền truy cập vào số lượng lớn dữ liệu khách hàng hiện nay, trong hầu hết các trường hợp dữ liệu đã được thu thập thông qua các ngành nghề kinh doanh khác nhau tuy nhiên nhiều công ty đã không đầu tư vào cơ sở hạ tầng cần thiết để thu thập và tích hợp dữ liệu để sử dụng hiệu quả.

example

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING)

Các công ty sử dụng điện toán đám mây gặt hái được hai lợi ích lớn bao gồm: giảm đáng kể chi phí tổng thể, loại bỏ sự cần thiết phải đầu tư công nghệ thông tin lớn và gia tăng đáng kể tốc độ, năng lực xử lý. Những năng lực này rất quan trọng để triển khai trí tuệ nhân tạo (AI).

example

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa ngành bảo hiểm, nâng cao hiệu quả và hiệu suất trong mọi khía cạnh, bất kể phức tạp thế nào.
- Ví dụ 1: Một số công ty bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam đang sử dụng dịch vụ nhận diện kí tự quang học OCR ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc bóc tách các trường dữ liệu cần thiết cho các giấy tờ tùy thân, xe cơ giới, hồ sơ sức khỏe, văn bản...trong nghiệp vụ bồi thường bảo hiểm, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục bồi thường bảo hiểm sức khỏe từ 10 - 15 ngày xuống còn 1 - 2 ngày.
- Ví dụ 2: Ant Financial ở Trung Quốc và một số công ty bảo hiểm ô tô đang tiến hành các thí điểm cho phép người điều khiển phương tiện chụp ảnh tai nạn và tải chúng lên đám mây. Một công ty bảo hiểm sau đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá yêu cầu và thực hiện thanh toán ngay lập tức. Quy trình này làm giảm đáng kể chi phí vận hành trong việc đánh giá bồi thường cũng như khả năng thanh toán các bồi thường mà các cửa hàng sửa xe xác định là có vấn đề hoặc gian lận.

example

CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN (CHUỖI KHỐI)

Việc sử dụng Blockchain - một hệ thống sổ cái phân tán ghi lại các giao dịch trên một mạng lưới máy tính lớn đang trong giai đoạn sơ khai trong kinh doanh bảo hiểm. Công nghệ này có tiềm năng giảm chi phí, bao gồm cả những chi phí phát sinh trong quá trình bảo lãnh và xử lý yêu cầu và để tăng cường bảo mật thông tin, chẳng hạn như dữ liệu hồ sơ giấy tờ cá nhân, hồ sơ sức khỏe...

example

KẾT NỐI VẠN VẬT (IOT - INTERNET OF THINGS)

Dữ liệu được thu thập từ các thiết bị, dù từ thiết bị đeo tay hay xe cộ, có thể cải thiện đáng kể việc thẩm định rủi ro bảo hiểm. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả các thông tin đó yêu cầu các năng lực phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Sản phẩm liên quan
Hạ tầng
- CMC S3 Storage
- CMC Elastic Compute
- CMC Private Cloud
Nền tảng
- CMC Open API Connect
- Kong API (API Management)
Ứng dụng
- CMC Auto Call
- CMC One C.X
- Cworks
- C-Pro
- Voice OTP
Phân tích dữ liệu
- CMC Data Warehouse
- Oracle Data Warehouse
- Azure Data Warehouse
Trí tuệ nhân tạo & học máy
- CMC OCR
- CIVAMS.FACE
- CMC CA
- CMC e-Contract
- CIST Social Listening
Bảo mật
- CMC SOC
- CMC Vulnerability Assessment Platform
- CMC Malware Detection & Defence
- CMC Threat Intelligence
- CMC Web Application Firewall