CRMVIET-"Kết thân Khách hàng, Bật cao Doanh số"
Thách thức gặp phải
open quote Trước khi hợp tác với CMC Telecom, CRMVIET sử dụng một lượng lớn các máy chủ vật lý và máy chủ ảo VPS rất khó quản lý và chi phí tốn kém. Cùng với đó chất lượng của các nhà cung cấp VPS có vấn đề dẫn tới thời gian downtime khách hàng không thể sử dụng hệ thống quản trị khách hàng gây lãng phí thời gian cho doanh nghiệp và ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng. close quote

Mr Nguyễn Mạnh Tưởng

Co-founder CRMVIET
avatar
CRM Việt cần giải pháp thế nào?

Chi phí trả theo tháng.

Hạ tầng ổn định, thời gian downtime thấp.

Linh hoạt khi số lượng request tăng đột biến hoặc số lượng khách hàng đơn hàng tăng đột biến.

Kết quả đạt được

Thời gian Uptime đạt xấp xỉ 100%.

Nhanh chóng giải quyết các thời điểm request tăng đột biến.

Hiệu quả Kinh doanh được cải thiện.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N