Port Cities - ERP Odoo x Elastic Compute
Thách thức gặp phải
open quote Khi Port Cities bắt đầu mở rộng kinh doanh sang Việt Nam, chúng tôi vẫn đang hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ ở nước ngoài không có trung tâm cơ sở dữ liệu ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi gặp vấn đề do giới hạn băng thông đôi khi gây ra sự cố kết nối dẫn đến việc các máy chủ không thể truy cập từ Việt Nam. Sau đó, chúng tôi đã đử dụng một đơn vị cung cấp dịch vụ khác ở Việt Nam nhưng hiệu quả giao tiếp và chất lượng dịch vụ không đáp ứng được những gì chúng tôi mong đợi. close quote

Ivana Bartonkova

Giám đốc Marketing toàn cầu
avatar
PortCities cần giải pháp như thế nào?
Hiệu quả trong Giao tiếp

Khi chọn một đối tác hosting, chúng tôi tìm kiếm chất lượng và hiệu quả cao nhất trong giao tiếp giữa chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ toàn cầu cho số lượng lớn khách hàng.

Độ tin cậy & Hiệu suất dịch vụ

Chúng tôi mong đợi chất lượng hàng đầu về dịch vụ lưu trữ bao gồm các yếu tố về tốc độ, độ tin cậy, bảo mật, giá cả và khả năng mở rộng.

Khả năng phát triển và mở rộng

Công ty của chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và chúng tôi mong đợi số lượng khách hàng ngày càng tăng, có nghĩa là khối lượng dữ liệu cần lưu trữ cũng tăng theo cấp số nhân. Nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi chọn cần có khả năng theo kịp với nhu cầu và quy mô ngày càng lớn của chúng tôi.

Kết quả đạt được

Sau khi nghiên cứu Port Citites quyết định chuyển sang dùng dịch vụ Máy chủ đám mây (Elastic Compute) của CMC Telecom để lưu trữ các giải pháp ERP mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng chạy trên nền tảng ERP Odoo, đây là nhà cung cấp tốt nhất có thể đáp ứng các tiêu chí mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Sau khi sử dụng dịch vụ Máy chủ đám mây (Elastic Compute) của CMC Telecom, chúng tôi đã giải quyết được các vấn đề mà chúng tôi đã gặp phải, đó là cơ sở để chúng tôi hỗ trợ hàng chục doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau triển khai thành công các giải pháp ERP và lưu trữ khối lượng dữ liệu đồ sộ của họ tại Việt Nam cũng như giúp các doanh nghiệp này có thể truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N