Tập đoàn Hưng Thịnh
Tập đoàn Hưng Thịnh được thành lập và phát triển với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn công ty, thương hiệu Hưng Thịnh ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường và không ngừng phát triển thành một công ty bất động sản uy tín tại thị trường phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
Với hạt nhân cốt lõi là bất động sản, Hưng Thịnh chính thức chuyển đổi thành mô hình Tập đoàn, đổi mới và xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái bao gồm: đầu tư và phát triển các loại hình bất động sản, xây dựng, công nghệ PropTech và Fintech, kinh doanh trên nền tảng số…

avatar
Hưng Thịnh cần giải pháp như thế nào?

Xây dựng hệ thống máy chủ phục vụ cho hoạt động của các ứng dụng và website của Tập đoàn Hưng Thịnh. Phục vụ cho toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn trên cả nước.

Migrate toàn bộ hệ thống máy chủ vật lý sẵn có lên hạ tầng Cloud.

Đảm bảo các yêu cầu về bảo mật và hiệu năng của hệ thống.

Kết quả đạt được

Chuyển đổi hoàn toàn hệ thống máy chủ từ vật lý sang máy chủ Private Cloud VMware của CMC.

Đảm bảo tính bảo mật cho toàn bộ hệ thống của khách hàng.

Đảm bảo hiệu năng, độ ổn định và duy trì cam kết SLA uptime 99.99% cho hệ thống cùng website, ứng dụng của khách hàng với giải pháp HA Website/Application.

Hệ thống có thể nâng cấp tài nguyên tức thời mà không gián đoạn dịch vụ và không phá vỡ kiến trúc hệ thống, đảm bảo hoạt động của website/application của khách hàng khi lượng người dùng tăng đột biến.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N