Công ty Cổ phần dịch vụ và công nghệ viễn thông tập đoàn Đại Phát
Thách thức gặp phải
open quote Với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, các công ty vừa và nhỏ muốn xây dựng những dự án lớn, hàm lượng công nghệ cao tới khách hàng cần đầu tư chi phí hạ tầng rất lớn. Ngoài ra, cần tính ổn định nâng cấp và khởi tạo dễ dàng. close quote

Nguyễn Hoàng Minh

Director Project
avatar
Đại Phát cần giải pháp như thế nào?

Chi phí thấp (không phải đầu tư hạ tầng phần cứng).

Dễ dàng quản trị.

Nâng cấp và khởi tạo dễ dàng.

Tính ổn định cao.

Tốc độ xử lý vượt trội.

An toàn & bảo mật cao.

Kết quả đạt được

Chi phí đầu tư ban đầu thấp, chỉ cần thanh toán thuê hạ tầng cloud hàng tháng.

Nâng cấp và khởi tạo dễ dàng.

An toàn & bảo mật cao.

Sẵn sàng để bắt đầu với C.OPE2N