Hồ sơ chuyên gia
Liên hệ1900.2010Đăng nhậpĐăng ký

Điều khoản sử dụng

Điều khoản
sử dụng

Trang web này được dùng để cung cấp thông tin về hệ sinh thái C.Ope2n của CMC Corporation cho bạn, chúng tôi hi vọng bạn có thể tìm được thông tin mong muốn và có trải nghiệm hài lòng với website. Vui lòng xem qua các trang chức năng và sử dụng các tính năng trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý với bạn việc bạn sử dụng trang web phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu và hoạt động

Trang web này và các dịch vụ, ứng dụng liên quan đến nó (gọi chung là "Dịch vụ") đang được cung cấp bởi CMC Corporation (sau đây được gọi là "Chúng tôi"). Để biết thêm về CMC Corporation và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi vui lòng click vào đây. Chúng tôi có thể dựa trên điều kiện và quyết định có thể sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng website này hoặc một số nội dung, dịch vụ trên webiste này bất kỳ thời điểm nào.

2. Quyền và trách nhiệm của CMC Corporation

Chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, dịch vụ một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của CMC Corporation. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của CMC Corporation. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, chúng tôi sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, CMC Corporation được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Chúng tôi được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Người dùng phải cân nhắc những thông tin, tài liệu mà người dùng gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của người dùng; điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

Chúng tôi có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

3. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Chúng tôi cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: "©Copyright by CMC Corporation”.

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của chúng tôi.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng CMC Corporation và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên CMC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

4. Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Marketing của CMC Corporation.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa CMC Corporation và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

5. Điều khoản thanh toán

Tùy theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và C.OPE2N, việc thanh toán phí sử dụng Dịch Vụ có thể thực hiện trước khi khởi tạo Dịch Vụ:

  • Dịch Vụ mà Khách Hàng yêu cầu sẽ được khởi tạo sau khi Khách Hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Số tiền Khách Hàng thanh toán trước cho C.OPE2N sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Một số loại hình dịch vụ đặc thù có thể hết lưu lượng trước thời gian dữ liệu của Khách Hàng; trong trường hợp này, Khách Hàng cần thanh toán thêm trước khi hết lưu lượng để tránh bị gián đoạn Dịch Vụ.
6. Điều khoản hóa đơn

C.OPE2N sẽ xuất hóa đơn tài chính hợp lệ theo đúng quy định pháp luật, theo các thông tin mà Khách Hàng cung cấp, và sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mà Khách Hàng hoàn thành việc thanh toán cho C.OPE2N!!!


© Copyrights 2022 CMC Telecom. All Rights Reserved.