Bùi Anh Dũng

Bùi Anh Dũng

Chuyên gia cao cấp - Quản lý kinh doanh CMC Telecom, Hà Nội, Việt Nam

Phân tích và đánh giá rủi ro, hiệu quả của các dự án kinh doanh. Đưa ra ý kiến đánh giá để làm cơ sở ra quyết định của BĐH. Tham gia vào việc xây dựng chính sách giá bán phù hợp với thị trường, có tính cạnh tranh cho kinh doanh.

ABOUT Bùi Anh Dũng

Trên 3 năm kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp Nhà nước, FDI, DN tư nhân... Kinh nghiệm trong việc phân tích và đánh giá rủi ro, hiệu quả dự án kinh doanh.


PUBLISHED WORK

  1. 2017-2020: Trưởng nhóm kiểm toán tại Cty TNHH KPMG Việt Nam. Tham gia kiểm toán BCTC các doanh nghiệp như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty CP Năng lượng Bitexco,...
  2. 2021-nay: Chuyên viên cao cấp Quản lý kinh doanh - CMC Telecom. Tham gia đánh giá các dự án kinh doanh và xây dựng

EDUCATION

Cử nhân kinh tế trường ĐH Kinh tế quốc dân

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ