Cao Văn Tiến

Cao Văn Tiến

Chuyên gia tư vấn triển khai dịch vụ AWS, Hà Nội, Việt Nam

Tư vấn giải pháp AWS, Microsoft khối khách hàng FSI, doanh nghiệp

ABOUT Cao Văn Tiến

Thành công trong tư vấn, triển khai dự án cho ngân hàng PVcomBank, KLBank

Đang tư vấn cho các công ty, tập đoàn lớn như PVI, VRB, Vinfast, Sun Group...

4 năm KN về Window

Tư vấn giải pháp AWS, Microsoft

Build process cho managed service


PUBLISHED WORK

  1. 2017-2018: IT engineer tại LG R&D Viet Nam
  2. Xây dựng, quản trị hệ thống : VMware ESXi, file server, DC, security device
  3. 2018-2021: IT infrastructure tại FPT software
  4. AWS cloud: các foundation AWS service, monitor, performace, advice best practice cho KH
  5. Xây dựng, quản trị hệ thống : AD, DC, SCCM, antivirus, Exchange
  6. 2021-Nay : Tư vấn giải pháp CMC telecom

EDUCATION

Đại Học

Chứng chỉ chuyên môn: AWS associate architect certification

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ