Đỗ Giang Long

Đỗ Giang Long

Trưởng nhóm phát triển sản phẩm của CMC Telecom

Tổ chức và điều phối thực hiện chuyển đổi hệ thống dịch vụ SMS từ kiến trúc monolithic sang kiến trúc microservices cung cấp khả năng sẵn sàng của dịch vụ và khả năng mở rộng chiều ngang theo nhu cầu tăng trưởng của kinh doanh.

Xây dựng kiến trúc và tổ chức phát triển hệ thống Voice OTP (dịch vụ giá trị gia tăng trên nền dịch vụ Voice) làm đa dạng thêm dịch vụ, hỗ trợ thúc đẩy các dịch vụ cơ bản của Công ty.

Xây dựng kiến trúc và tổ chức phát triển hệ thống tổng đài cung cấp cho Khách hàng lĩnh vực Logistic với yêu cầu về mở rộng liên tục và khả năng tích hợp linh hoạt vào hệ thống nghiệp vụ của khách hàng.

ABOUT Đỗ Giang Long

Với hơn 6 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông chủ trì nhiều dự án lớn trong nước và nước viengoài, anh Long luôn sẵn sang đồng hành cùng khách hàng của CMC Telecom trên chặng đường chuyển đổi số như:

  • - Tái cấu trúc hệ thống phần mềm cũ để cải thiện giới hạn về công nghệ, cũng như tăng khả năng mở rộng.
  • - Tìm hiểu nghiên cứu để phát triển các các dịch vụ giá trị gia tăng mới trên nền dịch vụ cơ bản.

PUBLISHED WORK

  1. 2020, Trưởng nhóm phát triển sản phẩm của trung tâm R&D - CMC Telecom: Xây dựng các hệ thống cung cấp các dịch vụ chuyển đổi số, tăng trưởng doanh thu cho các doanh nghiệp và nội bộ công ty dựa trên nền tảng viễn thông như One C.X, Omnichannel, Messaging Portal...
  2. 2018, Giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần công nghệ Temone: Chủ trì phân tích và xây dựng, cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa,nhỏ và hộ kinh doanh
  3. 2017, Lập trình viên cao cấp - SETA International: Tham gia nhiều dự án lớn của Mỹ về lĩnh vực chuyển đổi số cho ngành nhà hàng và bán lẻ
  4. 2014, Lập trình viên - trung tâm VAS CMC Telecom: Chủ trình phân tích và thiết kế hệ thống CNTT phục vụ các dịch vụ viễn thông, kết nối với các Mobile Network Operator

EDUCATION

Cử nhân trường đại học FPT

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ