Nguyễn Công Đức

Nguyễn Công Đức

Chuyên gia tư vấn triển khai dịch vụ AWS

Tham gia tư vấn, triển khai giải pháp CMC Cloud cho khách hàng từ tổng thể tới chi tiết. Vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

ABOUT Nguyễn Công Đức

Với nhiều năm kinh nghiệm về cloud, anh Đức đã tham gia tư vấn, triển khai giải pháp CMC Cloud cho khách hàng LuckyBest, Aviscar, Mobifone Services...và nhiều khách hàng khác tại Việt Nam

Ngoài ra, anh Đức cũng tham gia trực tiếp và quá trình tư vấn, triển khai và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tại chỗ cho các khách hàng khối chính phủ và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội, VNPAY, CIC, Ngân hàng chính sách xã hội....


PUBLISHED WORK

  1. 2013 - 2018: Làm việc tại Tecapro
  2. 2018 - 2019: Làm việc tại Fistd
  3. 2019 - 2020: Làm việc tại Savis
  4. 2020 - Hiện nay: Làm việc tại CMCTELECOM

EDUCATION

Cử nhân Điện Tử Viễn Thông - HOU

Chứng chỉ chuyên môn: AWS Solution Architect Professional

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ