Nguyễn Thị Bình Anh

Nguyễn Thị Bình Anh

Trưởng phòng kiểm soát đầu tư CMCTelecom, Hà Nội, Việt Nam

Kinh nghiệm đánh giá dự án từ hầu hết các segment khách hàng: FSI, Telco, Global service, ENT, SME,... (VCB, Napas, Vnpost, MBF, Verizon,…)

ABOUT Nguyễn Thị Bình Anh

Kinh nghiệm làm việc: 3.5 năm kinh nghiệm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Big 4) và 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính tại CMCTelecom. Hiện đang là Trưởng phòng kiểm soát đầu tư thuộc khối ĐTTV

Công việc: Tại CMCTelecom, đã tham gia vào việc thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư mạng lưới, DC, Cloud...của công ty tham gia vào việc tính toán giá thành dịch vụ, kiểm soát chi phí, kế hoạch đầu tư năm

Thành tựu nổi bật: Top 5 U30 leader 2020 CMCTelecom và Top 10 Best Manager of the Year của CMC Corporation 2020


PUBLISHED WORK

  1. 10/2014 - 5/2018 - Kiểm toán viên -> Trưởng nhóm kiểm toán tại Deloitte Việt Nam (Big 4) Kinh nghiệm kiểm toán các tập đoàn, công ty lớn như PVN Holding, Lọc Hóa Dầu Bình Sơn, Heineken, Lotte Coralis, Big C…
  2. 6/2018 - nay: Chuyên viên -> Trưởng phòng kiểm soát đầu tư CMC Telecom Kinh nghiệm: lên kế hoạch và kiểm soát kế hoạch đầu tư năm, kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty, đánh giá hiệu quả dự án, quản trị rủi ro

EDUCATION

Thạc sĩ Học Viện Tài Chính

Chứng chỉ chuyên môn: CFA

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ