Nguyễn Thị Thùy Dung

Nguyễn Thị Thùy Dung

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát đầu tư - Phòng Kiểm soát đầu tư - Khối Đầu tư và Tư vấn CMC Telecom

Lập kế hoạch đầu tư năm, thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng mạng lưới, đánh giá hiệu quả dư án sau đầu tư.

ABOUT Nguyễn Thị Thùy Dung

Hơn 4 năm kinh nghiệm kiểm toán tài chính, kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp lớn như Viettel Global, FPT software, Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc...

Kinh nghiệm lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách, thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng mạng lưới, đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.


PUBLISHED WORK

  1. 2014 - 2016: Trợ lý kiểm toán tại Deloitte Việt Nam (Big 4)
  2. 2016 - 2019: Trưởng nhóm kiểm soát nội bộ tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc. Hơn 4 năm kinh nghiệm kiểm toán tài chính các công ty lớn như Viettel Global, FPT software, phụ trách kiểm soát nội bộ cho Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc.
  3. 2021 - nay: Chuyên viên cao cấp Kiểm soát đầu tư tại CMC Telecom Kinh nghiệm: Lập kế hoạch đầu tư năm, thẩm định hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng mạng lưới, đánh giá hiệu quả dự án sau đầu tư.

EDUCATION

Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ