Phạm Ngọc Thái

Phạm Ngọc Thái

Trưởng nhóm phát triển sản phẩm của CMC Telecom

Chuyên gia phát triển sản phẩm, xây dựng hệ thống, tư vấn, kiến trúc giải pháp công nghệ

Kiến trúc và xây dựng hệ thống ERP của CMC Telecom

ABOUT Phạm Ngọc Thái

Anh Thái đã có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng phát triển sản phẩm ngành công nghệ thông tin, trong đó 4 năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển phần mềm mạng viễn thông cho các tập đoàn lớn trong nước

Anh Thái từng triển khai trục chuyển đổi dữ liệu số cho VNPT, hệ thống report cho Mobifone

Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống ERP Insight cho toàn bộ nhân viên trong CMC Telecom sử dụng với nhiều module hữu ích cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa vận hành, tăng năng xuất lao động

 


PUBLISHED WORK

  1. 2016 - 2018 : Full-Stack Developer at Telsoft JSC. Hợp tác với IBM xây dựng hệ thống trục tích hợp chuyển đổi dữ liệu cho dodois tác VNPT Net, xây dựng hệ thống báo cáo quản trị cho đối tác Mobifone
  2. 2018 - 2019 : Technical leader at FPT Information System. Xây dựng giải pháp hoá đơn điện tử, triển khai hoá đơn điện tử cho đối tác Bank (MB Bank, TechcomBank...)
  3. 2019 - 2021 : Full-Stack Developer at CMC Telecom
  4. 20121 - nay : Technical lead at CMC Telecom

EDUCATION

Kỹ sư công nghệ thông tin

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ