Open MSP

Thành công của bạn là mục tiêu của chúng tôi

Open Reselling Partner

Dành cho các đối tác bán lại dịch vụ của C.Ope2N (Business Partners (B.P))


Dành cho các đối tác kết hợp cùng CMC xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng cuối (Value Added Partners (VAP))


(Tuỳ vào đặc tính dịch vụ và các điều khoản hợp tác cụ thể, các sản phẩm được đưa lên C.Ope2N có thể phải nhận được sự đồng ý của tổ chức sở hữu sản phẩm dịch vụ để được cung cấp cho đối tác Open Reselling Partner).

Kỹ thuật

▸ Tư vấn theo nhu cầu

Kinh doanh

▸ Danh mục đối tác

▸ Các sản phẩm & dịch vụ Marketplace

▸ Kế hoạch phát triển kình doanh

Marketing

▸ Tài nguyên Marketing cho đối tác

▸ Hỗ trợ phát triển case-study và câu chuyện khách hàng thành công

▸ Quảng bá & Truyền thông

Sales

▸ Phát triển khách hàng tiềm năng

▸ Phân khúc thị trường và Ngành nghề

Open Solution Partner

Dành cho các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV), Nhà cung cấp dịch vụ Cloud (IaaS, PaaS và SaaS) thực hiện xây dựng và phát triển giải pháp trên hạ tầng mở của CMC (C.OPE2N)


Các giải pháp được kết hợp phát triển từ cả CMC và Đối tác với thế mạnh của mình để đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ vượt trội cũng như linh hoạt trong việc kết nối, tích hợp


Kỹ thuật

▸ Sandbox

▸ Tư vấn theo nhu cầu

▸ Phát triển & Tích hợp

Kinh doanh

▸ Danh mục đối tác

▸ Các sản phẩm & dịch vụ Marketplace

▸ Kế hoạch phát triển kình doanh

Marketing

▸ Tài nguyên Marketing cho đối tác

▸ Hỗ trợ phát triển case-study & câu chuyện khách hàng thành công

▸ Truyền thôn & Xây dựng thương hiệu

Sales

▸ Phát triển khách hàng tiềm năng

▸ Phân khúc thị trường & ngành nghề

▸ Đồng mở rộng bán hàng

Open Support

CMC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn triển khai kế hoạch hợp tác và sẵn sàng đánh chiếm thị trường

Hỗ trợ 2 ngôn ngữ

- Tiếng Anh

- Tiếng Việt

Đơn giản hóa Marketing

CMC cung cấp và hỗ trợ đối tác tại mọi hạng mục quảng bá và phương án tận dụng các tài nguyên sẵn có tại CMC Martketplace.

Rút ngắn thời gian xâm nhập thị trường

- Chia sẻ nội dung đã được đội ngũ CMC xây dựng chuyên nghiệp và có thể tùy chỉnh nhanh chóng.

- Tiếp cận các hướng dẫn, các công cụ và các phương pháp đã ứng dụng thành công tại thị trường Việt Nam.

- Đội ngũ tư vấn marketing để tìm hiểu cách thức marketing cùng với CMC.

Kiến tạo nhu cầu

- Hỗ trợ tối ưu hóa để nâng cao danh sách giải pháp và thu hút khách hàng chất lượng và khách hàng tiềm năng của CMC.

- Hợp tác phát triển kinh doanh với CMC, tài nguyên marketing được chỉnh sửa và trau chuốt chuyên nghiệp để nâng cao hình ảnh truyền thông.

Phát triển doanh nghiệp

Làm nổi bật sự sẵn sàng cho các đối tác để cùng thắng, truy cập vào nền tảng cộng tác của đối tác để dễ dàng quản lý chung các cơ hội bán hàng. Khai thác các dịch vụ hỗ trợ mở rộng địa lý để phát triển doanh nghiệp của họ.

Phát triển sản phẩm mới

- Các dịch vụ và sản phẩm tích hợp để làm đa dạng hóa các dịch vụ sản phẩm.

- Xây dựng các sản phẩm mới để mở rộng khả năng kinh doanh. - Cập nhật và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Open Opportunity

Mở ra các cơ hội mới bằng bổ sung mô hình kinh doanh, khả năng kỹ thuật và các câu chuyện thành công của khách hàng

Open Reselling Partner

Open Solution Partner

Chiến lược

Định hướng Kinh doanh + Hồ sơ công ty

Kế hoạch Marketing & Kế hoạch kinh doanh định kỳ
Sản phẩm tích hợp

Năng lực

Tài nguyên phát triển Kinh doanh
Tài nguyên phát triển, Kỹ thuật & Công nghệ

Câu chuyện thành công

Case-studies, Kinh nghiệm phong phú

Trở thành đối tác của CMC

Đăng ký trở thành đối tác