C-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract thay đổi phương thức giao kết hợp đồng truyền thống bằng phương thức điện tử, xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ, doanh nghiệp số.

Tính năng

Khả năng tự động hóa

Khả năng tự động hóa

Với khả năng tự động hóa từ khởi tạo văn bản, ký, lưu trữ, vận chuyển và trích xuất tài liệu, C-Contract giúp các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hợp đồng trên môi trường điện tử không giấy tờ một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm nhất, an toàn bảo mật tối đa và đầy đủ tính pháp lý.

Hợp đồng không giấy

Hợp đồng không giấy

Ký trực tiếp bằng máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Ký kết từ xa, mọi lúc, mọi nơi. Ký kết nhiều hợp đồng cùng lúc

Ứng dụng với mọi chữ ký số

Ứng dụng với mọi chữ ký số

Chữ ký hình ảnh. Chữ ký số bằng USB Token. Chữ ký số thông qua Server HSM

Lưu trữ thông minh, bảo mật tối đa, dễ dàng tìm

Lưu trữ thông minh, bảo mật tối đa, dễ dàng tìm

Lưu trữ trên Data Center của CMC đạt chuẩn Quốc tế. Hệ thống bảo mật đạt chuẩn quốc tế và duy nhất tại Việt Nam

Ưu điểm

Bảng giá tham khảo

Giá đã bao gồm thuế & phí