CMC-Contract

Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

CMC-Contract

Tổng quan

C-Contract là Giải pháp Hợp đồng điện tử tiên phong do CMC TS nghiên cứu và phát triển giúp giải quyết bài toán số hoá quy trình ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân. Giải pháp Hợp đồng điện tử C-Contract giúp thay đổi phương thức giao kết hợp đồng truyền thống bằng phương thức điện tử. Góp phần xây dựng doanh nghiệp số, không giấy tờ. C-Contract giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 90% chi phí và rút ngắn quy trình ký kết từ 48 giờ xuống còn 1 phút so với hợp đồng/chứng từ ký tay thông thường.

Tính năng

Tính năng tuỳ biến theo phân quyền

Tính năng tuỳ biến theo phân quyền

Đối với C-Contract, phần hợp đồng điện tử sẽ cấp các tính năng tùy theo vị trí của từng người được phân chia như sau

- Người quản lý hợp đồng

- Người xem xét và duyệt nội dung

- Người ký tên

- Người dùng nhận mail, thông báo từ C-Contract

Người quản lý hợp đồng

Người quản lý hợp đồng

Người này sẽ được cấp các quyền như:

- Tải lên tài liệu hợp đồng

- Phân định luồng và thứ tự người ký

- Xác định vị trí từng người phải ký

- Gửi hợp đồng

- Có hệ thống tạo luồng ký tự

Người xem xét và duyệt nội dung

Người xem xét và duyệt nội dung

C-Contract sẽ cấp cho người này quyền

- Tiếp nhận mail thông báo tự động

- Tiến hành duyệt nội dung hợp đồng

Người ký tên

Người ký tên

- Tiếp nhận được mail thông báo gửi tự động

- Ký số (như ký bằng chữ số hoặc hình vẽ...). Đối tượng này không cần lập tài khoản kể tiến hành ký.

Người dùng nhận mail, thông báo từ C-Contract

Người dùng nhận mail, thông báo từ C-Contract

- Thông báo đối với sự hoàn tất hợp đồng giữa các bên.

- Hợp đồng hoàn chỉnh được mã hoá

Báo cáo trực quan

Báo cáo trực quan

Các báo cáo được thiết kế đầy đủ và trực quan và đầy đủ các bộ lọc theo thời gian và trạng thái:

- Đã huỷ

- Đã ký

- Chưa ký chưa mở

- Chưa ký đã mở

Ưu điểm

Bảng giá tham khảo

*Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn, các chuyên viên tư vấn của C.OPE2N sẽ liên hệ đến bạn trong thời gian sớm nhất.