Tăng tốc đổi mới ngành Lâm Sản & Bao Bì

Tăng tốc đổi mới ngành Lâm Sản & Bao Bì

Chuyển đổi số trong ngành Lâm sản & bao bì là một bước tiến thật sự cần thiết, nhằm tối ưu mảng vận hành và đẩy mạnh sự tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý gỗ hợp pháp, minh bạch hoá và tự động hoá...

Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Lâm sản & Bao Bì

Xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực Lâm sản & Bao Bì

18/08/2021 -  Với tốc độ đô thị hóa gia tăng không ngừng cùng với "nguy cơ" nguồn nguyên liệu rừng ngày càng khan hiếm, việc chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để các công ty ngành Lâm sản và Bao bì tiếp tục "tồn tại...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ