Chuyển đổi số trong việc phát triển du lịch và bảo tồn các di sản văn hoá  tại Albania

Chuyển đổi số trong việc phát triển du lịch và bảo tồn các di sản văn hoá tại Albania

Việc chuyển đổi số hệ thống thư viện đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch lâu dài của một quốc gia

Chuyển đổi số, cách tiếp cận chiến lược cho ngành Du lịch tại Ấn Độ

Chuyển đổi số, cách tiếp cận chiến lược cho ngành Du lịch tại Ấn Độ

17/12/2021 -  Bài viết đưa ra những phân tích về cách chuyển đổi số ảnh hưởng đến ngành du lịch, bao gồm những cá thể như chuỗi khách sạn, nhà hàng và dịch vụ giao thông tại điểm du lịch

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ