Tạp chí The New York Times đang thành công trên con đường chuyển đổi số

Tạp chí The New York Times đang thành công trên con đường chuyển đổi số

Trong khi các hãng truyền thông đang gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, The New York Time (NYT) đã thành công trong việc số hoá và chuyển hướng tới các sản phẩm báo điện tử trong tương lai. B...

Câu chuyện thành công của VietNamNet

Câu chuyện thành công của VietNamNet

03/09/2021 -  Báo VietNamNet áp dụng các giải pháp công nghệ phát huy tối đa khả năng cung cấp nội dung trên nền tảng số

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ