Cơ sở hạ tầng số là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế ở châu Âu

Cơ sở hạ tầng số là cơ sở cho tăng trưởng kinh tế ở châu Âu

Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng số vẫn là những người hùng thầm lặng của tăng trưởng kinh tế trong thế giới hiện đại.

Hạ tầng số tăng tốc phát triển nền kinh tế số ở Ireland

Hạ tầng số tăng tốc phát triển nền kinh tế số ở Ireland

13/10/2021 -  Trước sự bùng phát mạnh của dịch bệnh COVID-19, các nhà lãnh đạo Ireland đối mặt với nhiều vấn đề chưa từng gặp, nhiều doanh nghiệp đang phải chịu sự sụt giảm doanh thu vì chấp hành các giải pháp phòn...

Lợi ích và cách triển khai cơ sở hạ tầng số

Lợi ích và cách triển khai cơ sở hạ tầng số

13/10/2021 -  Chuyển đổi cơ sở hạ tầng CNTT thành một nền tảng kinh doanh chiến lược và hiệu quả cao sẽ cải thiện hiệu suất dựa trên công nghệ và giảm đáng kể chi phí

Bức tranh về hạ tầng số

Bức tranh về hạ tầng số

13/10/2021 -  Công nghệ số đang biến đổi nền kinh tế toàn cầu. Nó đã giúp tạo ra các cơ hội kinh tế mới giữa các quốc gia, khu vực và ngành công nghiệp. Nó là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các nền kinh tế và man...

Xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng số

Xu hướng công nghệ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng số

13/10/2021 -  Dự đoán về xu hướng công nghệ là một nhiệm vụ đầy thách thức — thậm chí sau một năm, thách thức còn nhiều hơn nữa khi thế giới đảo lộn theo những cách không lường trước được.

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ