Câu chuyện chuyển đổi số của Huawei

Câu chuyện chuyển đổi số của Huawei

Nhờ việc tận dụng các công nghệ kỹ thuật số sáng tạo, các nhà sản xuất điện tử đang cải tiến hoạt động, đồng thời thay đổi cách thức thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ s...

Google ứng dụng AI vào hệ thống làm mát máy chủ

Google ứng dụng AI vào hệ thống làm mát máy chủ

15/10/2021 -  Hệ thống máy chủ của Google tập trung phần lớn vào lưu trữ các kết quả tìm kiếm, từ khóa hay các đoạn video lớn nhỏ mà người dùng tải lên Youtube và cả những hệ thống backup thông tin được lưu trữ nhằ...

Chúng tôi có thể giúp gì thêm cho bạn?

Hãy liên hệ với C.OPE2N ngay bây giờ